Garncarstwo późnośredniowieczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Garncarstwo późnośredniowieczne-opracowanie - strona 1 Garncarstwo późnośredniowieczne-opracowanie - strona 2 Garncarstwo późnośredniowieczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

GARNCARSTWO PÓŹNOŚREDNIOWIECZNE Studia badawcze na temat garncarstwa późnośredniowiecznego w Polsce miały do tej pory charakter przede wszystkim dokumentacyjny. Poza tym cechowały się dużymi uproszczeniami ocen i poglądów. Niedostatki warsztatu są coraz bardziej uciążliwe dla badaczy, a obecnie istniejące ramy są zbyt ciasno ustalone i nie są w stanie pomieścić nowych odkryć i badań. Dlatego też autor artykułu postuluje, aby stworzyć nowe podziały i nowy program studiów nad ceramiką późnośredniowieczną. Uważa on, że pierwszym krokiem w tym kierunku jest nadanie źródłom materialnym rangi pełnowartościowego źródła historycznego, jako, że mają one podstawową zaletę: w chwili powstania nie podlegały one zafałszowaniu, tak jak np. źródła pisane, zatem są one obiektywnie prawdziwe. Powodem dla którego źródła materialne nie są w pełni wykorzystywane, jest według pana Kruppe, niepewność archeologów co do swej umiejętności interpretacji historycznej. Niemniej jednak istniejący, dużo bardziej zaawansowany stan badań pozwoliłby zdaniem autora na zbudowanie nowej metodologii badań ceramiki późnośredniowiecznej, ze względu na dużo większe doświadczenie i wiele osiągnięć na tym polu. CEL BADAŃ
Cel badań późnośredniowiecznych źródeł ceramicznych (przez które rozumie się tutaj naczynia gliniane używane w Polsce od poł XIII w. do poł w. XVI) skupia się głównie na studiowaniu charakteru produkcji i konsumpcji w wymienionym odcinku czasu. Aby rozwijać informacje dot. naczyń należy w pełni wykorzystać zawarte w nich informacje. Źródła w postaci fragmentów ceramiki mogłyby pozwolić na odtworzenie ówczesnego procesu produkcji a także nakreślić kierunki zmian jakie zachodziły w tym procesie na przestrzeni badanego okresu i terytorium. Ponadto ustalić należy jakie zjawiska były charakterystyczne dla środowisk: miejskiego i wiejskiego w wybranym okresie, wraz z uwzględnieniem zachodzących zmian w technice. Odnieść też należy poziom wytwórczości garncarskiej do poziomu wytwórczości w innych dziedzinach życia człowieka. Istotną kwestią jest także ustalenie zapotrzebowania i użytkowania ceramiki przez poszczególne gospodarstwa, a więc ocenić tutaj należałoby zarówno stopień zużycia ceramiki, a także proporcje poszczególnych rodzajów naczyń na wyposażeniu pojedynczego gospodarstwa domowego w zależności od jego rodzaju i funkcji w społeczeństwie. Odpowiedzi w wyżej wymienionych kwestiach mają wg autora pozwolić nie tylko na analizę produkcji i konsumpcji, ale także na prześledzenie zachodzących wówczas zjawisk kulturowych - zakłada on ponadto, że używane w danym czasie naczynia są powiązane i mogą świadczyć o poziomie kultury tego czasu. Miałyby one być także materialną manifestacją uczestnictwa w kulturze, zatem mogłyby być cennym źródłem informacji np. o statusie społecznym o ile umiejętnie połączy się je z wiedzą na temat ludności tamtego okresu.

(…)

… się najprawdopodobniej szewcy wykorzystujący nieco inną technikę budowy domów, a także piece kaflowe. Używali oni siwaków (garnków, misek). W 1308 roku Krzyżacy podporządkowali sobie Gdańsk i wprowadzili bardzo niekorzystną politykę. Niemieckie miasto lokacyjne zostało częściowo zniszczone (zburzono obwarowania). Na Stare Miasto mogła przenieść się część niemieckiej ludności.. Być może w drugiej połowie XIV wieku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz