Organizacje i zarządzanie

note /search

Makroszkoły badań nad organizacjami

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje i zarządzanie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

Makroszkoły badań nad organizacjami wg B. Glińskiego: „Makroszkoła zarządzania” - praktyczna Organizacje gospodarcze [przedmiot badań] Proces zarządzania Nauki: Ekonomia! Rachunkowość Tendencje w rozumieniu funkcji nauki: Nauka stosowana, eksperyment, przypadek Oś spojrzenia: cele organizacji i...

Organizacja i zarządanie o administracji publcznej - wybrane problemy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje i zarządzanie
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1344

Organizacja i zarządzanie o administracji publicznej - wybrane problemy. Kluczowym autorem jest Morgan. - Który zaproponował metafory do obrazowania zarządzania. Organizacja może być wszystkim… Metafor dowolnie wiele. Organizacje są wieloma rzeczami naraz. Wszystkimi rzeczami z definicji! Oświet...

New public management

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje i zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

New public management Organizacja jest pająkiem w pajęczynie interesu! Organizacja jest potrzebna właśnie dlatego, że są pieniądze do zarobienia. Menadżerowie - bardzo zależy im na władzy i na osiągach. Gdyby nie było władzy, nie mieliby się gdzie sprawdzić. Jest wodzirejem w tańcu interesów, jest ...

Nowe podejście do zarządzania publicznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje i zarządzanie
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1939

Nowe podejście do zarządzania publicznego: Nowe zarządzanie publiczne Zarządzanie przedsiębiorcze Zarządzanie menedżerskie Administracja publiczna oparta na rynku Nowy model kierowniczy Istota podejścia - przekonanie, że modele, metody i środki zarządzania stosowane w biznesie można i warto za...

Strategie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje i zarządzanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Stratos - armia rozlozona obozem Agein - przywodztwo Strategos - ten, który przewodzil armii i tworzyl koncepcje walki Plan i zamierzenie czy układ reakcji i kreacji, strategia rozwazana a wylaniajaca się Strategia w sensie subiektywnym i obiektywnym Strategia planowana a realizowana, trajektor...

Struktury

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje i zarządzanie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

Struktura macierzowa -hortzontalno-wertykalna Struktura sieciowa - wiele wezlow, rozne rodzaje relacji, roznorodnie splatane zaleznosci. Czesciowo struktury sieciowe zostaja zwirtualizowane. Organizacja holograficzna: Uczenie się, jak się uczyc Roznorodnosc [niezbedna]

Szkoły

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje i zarządzanie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1596

Szkoła empiryczna i neoklasyczna E. dale „The Great Organizers” - analiza porównawcza wielu przypadków podstawią studia nad praktycznymi osiągnięciami wybitnych organizatorów i menedżerów Petersen - naukowe zarządzanie: rządzenie, adm...

Wizja, misja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje i zarządzanie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1820

Wizja / Misja Obraz przyszlosci, ktory organizacja I jej uczestnicy chca wykreowac Najbardziej fundamentalna aspiracja organizacji Znaczenie wizji i kontrowersje na ten temat Misja - skonkretyzowanie wizji na potrzebe strategii Misja - bardziej doprecyzowana niż wizja. Misja organizacji: Po co ...

Organizacje i zarządzanie - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Zainteresowanie organizacją i zarządzaniem przez różne dziedziny wiedzy Nauki o zarządzanie - funkcje przedmiot badań, podejście, funkcje deskrypcyjne, eksplanacyjne, prognostyczne a praktyczne. Organizatologia - Kast i Rosenzweig Dżungla teorii organizacji Nauki organizacyjne a nauki polityczne...

Strategie rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje i zarządzanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057

Strategie rozwoju Rozwoj a wzrost Strategie metamorfozy Transformacji Transgresji Stabilizacji Regresji Likwidacji Proaktywne I reaktywn Strategie prodeucenckie, konsumencie I reduckenckie Strategie na poziomie relacji miedzy organizacjami I ich gatunkami * konkurencji,