Nowe podejście do zarządzania publicznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowe podejście do zarządzania publicznego - strona 1 Nowe podejście do zarządzania publicznego - strona 2 Nowe podejście do zarządzania publicznego - strona 3

Fragment notatki:

Nowe podejście do zarządzania publicznego:
Nowe zarządzanie publiczne
Zarządzanie przedsiębiorcze
Zarządzanie menedżerskie
Administracja publiczna oparta na rynku
Nowy model kierowniczy
Istota podejścia - przekonanie, że modele, metody i środki zarządzania stosowane w biznesie można i warto zastosować także w sektorze publicznym.
Armia Czerwona była skazana na korzystanie z kadry carskiej. Ale ponieważ nie mieli oni do niej pełnego zaufania, wypracowano równoległą strukturę kierowania. I to byli komisarze. Mieli swoje linie podległości, linie komunikacyjne, i których rolą było - z jednej strony dbanie o to, żeby armia realizowała cele polityczne partii, z drugiej - ich rola polegała na dbaniu o morale żołnierzy. Z socjotechnicznego punktu widzenia całkiem nieźle ta koncepcja zarządzania im wychodziła. Toffner - analizując struktury stwierdził, że takie struktury można odnaleźć w bardzo wielu miejscach. Gdzie linii menadżerów towarzyszy inna linia kogoś tam, którzy mają własne kanały i własne sposoby.
Metoda szachownicy - z systemu Austriackiego - były dwie partie, wybory przynosiły opcję zmiany tej partii na drugą partię. Austriacy wytworzyli mechanizm polegający na tym, że nie odsuwano po wyborach `absolutnie wszystkich', ale przesuwano ludzi ze `stanowisk szefów' na `zastępców szefów' i po prostu degradowali ich, nie usuwali całkiem. Tendencja z naukach o zarządzaniu `zarządzanie w biznesie' - zarządzanie w administracji. Czemu również dawano w ten sposób wyraz, że „FAYOL” zatytułował swoją książkę Administracja. Istnieją nowe koncepcje w administracji - i pod tymi nazwami występują.
Co jest wspólną cechą tych podejść? Przekonanie, że to co wymyślono w naukach zarządzania w obszarze biznesu, powinno się stosować nawet bezpośrednio w działaniach administracji państwowej. Chodzi o to, że po prostu zarządzanie w sektorze publicznym nie jest tak skuteczne jak w sektorze publicznym, bo jest tam wiele głupich rozwiązań i nieskutecznych…
Cechy New Public Management:
* Zwiększanie efektywności usług publicznych, odpowiedzialnych władzy publicznej za ilość i jakość usług publicznych
Obywatel jako odbiorca usług i klient, poszukiwanie optymalnych relacji pomiędzy obywatelem a władzą
Ograniczanie bezpośredniego udziału sektora publicznego w gospodarce
Intensyfikacja prywatyzacji własności publicznej
Zmniejszanie aparatu państwowego „zarządzanie wielopodmiotowe”, oddzielenie instytucji decyzyjnych od organizacyjnych.
Orientacja rynkowa
Orientacja na partycypację i delegowanie uprawnień (decentralizacja)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz