Leksykologia i leksykografia - strona 2

note /search

Słowniki współczesnego języka polskiego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1071

Słowniki współczesnego języka polskiego. SJPD Słownik Języka Polskiego Doroszewskiego 10 tomów + 11 tom 1958 - 1969 125 tys. haseł MSJP Mały Słownik Języka Polskiego 1 tom 1968 35 tys. haseł SJPSZ Słownik Języka Polskiego Szymczaka 3 tomy 1978 - 1981 80 tys. haseł SJPDun Słownik Języ...

Semantyka i semantyka strukturalna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2198

Semantyka. Główne językoznawcze koncepcje znaczenia. Koncepcja semantyki pól wyrazowych: pole paradygmatyczne i syntagmatyczne. Semantyka - bada znaczenie, związek miedzy znaczeniem, a formą; znaczeniem aktualnym i kontekstowym; bada zmiany zacho...

Sposoby odróżnienia homonimów od wyrazów polisemicznych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 4501

Sposoby odróżnienia homonimów od wyrazów polisemicznych. Rodzaje homonimów. KRYTERIA ROZRÓŻNIANIA HOMONIMÓW I POLISEMÓW: GENETYCZNE - od czego pochodzą wyrazy W polisemii pochodzą z jednego źródła, np. z jednego języka; W homonimii pochodzą z różnych źródeł, języków, np. bal - z niem i z fr.; WSPÓL...

Sposoby wzbogacania słownictwa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4774

Sposoby wzbogacania słownictwa. SPOSOBY WZBOGACANIA SŁOWNICTWA: a) Derywacja-to proces tworzenia nowych wyrazów za pomocą formantów (przedrostków, przyrostków), b) Wyrazy o znaczeniu przeno...

Teoria pól wyrazówych, synonimy i ich rodzaje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2940

Założenia ogólne teorii pól. Pole paradygmatyczne ( parataktyczne) i syntaktyczne. (syntagmatyczne). Składnikowa analiza wybranych pól wyrazowych. Hiponimy i hiperonimy. ZAŁOŻENIA OGÓLNE TEORII PÓL WYRAZOWYCH: Związek między wyrazami podobnym...

Typologia słowników - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1134

Typologia słowników TYPOLOGIA SŁOWNIKÓW: ze względu na język opisu jednojęzykowe przekładowe jednojęzyczne wielojęzyczne ze względu na układ artykułów hasłowych alfabetyczne atergo afronte niealfabetyczne gniazdowe pojęciowe ze względu na zawartość ogólne in. ogólno - definicyjne spec...

Typy definicji słownikowych i kwalifikatory - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 2051
Wyświetleń: 7322

Typy definicji słownikowych: realnoznaczeniowa - polega na wyjaśnieniu treści znaczeniowej hasła bez odwoływania się do jego budowy słowotwórczej np. jabłoń - drzewo owocowe o biało - różowych kwiatach powszechnie uprawiane w klimacie umiarkowanym strukturalno - znaczeniowa - zawiera odwołanie do...

Wyraz a idiom - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1575

Wyraz a idiom, przysłowie, zdanie. Leksem a jednostka leksykalna. I) Wyraz a idiom: Idiom - dwu lub wiecej wyrazowa konstrukcja językowa, której znaczenia nie da się wyprowadzić ze znaczeń częś...

Związki frazeologiczne i ich modyfikacje, gwara - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2366

Związki frazeologiczne i ich modyfikacje. MODYFIKACJE ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH: Innowacja językowa - wprowadzenie do języka nowych elementów. Innowacja frazeologiczna - zmiany lub nowości we frazeologizmach Innowacja wymieniająca - w...