Historia mediów

note /search

Historia prasy, dziennikarstwo semetr1

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Historia mediów
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3612

(...)Od stycznia 1832 roku zaczęła wychodzić w Warszawie „Gazeta Codzienna", która początkowo bezbarwna zaczęła nabierać kolorów po zakupieniu jej w 1859 roku przez Leopolda Kronenberga, który powierzył redakcję Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Zmieniono następnie tytuł na „Gazetę Polską" ...

Prasa informacyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Prasa informacyjna. Wzrosła znacznie oferta wydawnicza: w 1794 r . nakład prasy na ziemiach polskich w ciągu roku to 100 000 egz. W 1830 r. w samej tylko Warszawie 2 200 000 egz. Dlaczego? Z powodu liberalnych przepisów prawnych. Bo mimo, iż pod zaborami, Królestwo Polskie miało otrzymać dzięk...

Czasopisma społeczno-kulturalne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

Czasopisma społeczno - kulturalne i literackie. Głównie czasopisma efemeryczne, ale ciekawe oryginalne, inspirowane prasą francuską. Propagowały ideologię liberalną. W styczniu 1815 r. wyszedł „Pamiętnik Warszawski” Był to rodzaj magazynu literacko - naukowo - publicystycznego. Redaktor naczeln...

Dwudziestolecie międzywojenne-opracowanie - system polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 763

Dwudziestolecie międzywojenne. W tym czasie w Polsce ukazało się ponad 20 000 tytułów, czyli 4 razy więcej, niż w latach 1661 - 1918. Warunki ukazywania się prasy były odmienne. Brak ograniczeń formalno - prawnych. Dzienniki i czasopisma zaczęły spełniać nowe funkcje. Prasa kształtowała ówczesn...

Funkcje w nowych warunkach historycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Funkcje w nowych warunkach historycznych: W tej prasie dokonał się bilans polskiej kultury po okresie 123 letniej niewoli. Prasa ta współorganizowała, kształtowała na nowo środowiska twórcze. Integrowała twórców wokół jakiegoś programu. Była pośrednikiem w popularyzowaniu nurtów, które już wykry...

Historia mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1428

Nim pojawiła się prasa, wydawane były w Polsce kalendarze (II połowa XV w.) Miały pewne cechy magazynu: zawierały informacje o świętych, o różnych wydarzeniach, ciekawostki itp. W XVI w. zaczęły pojawiać się pierwsze druki ulotne, wydawane w językach obcych - głównie po niemiecku i po łacinie. Do...

Okres odwilży 1953-1956 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1477

Okres odwilży: 1953 - 1956 r. Związana ze śmiercią Stalina. Na zjeździe partii w 1954 r. pada postulat, by traktować czytelnika podmiotowo. Radio Wolna Europa publikuje relacje płk Światły, który demaskuje kulisy władzy. W 1954 r.: ...

Okres PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1561

OKRES PRL: Periodyzacja pierwszego trzynastolecia opiera się na kryteriach politycznych: Okres lubelski: lipiec 1944 - 1945. Okres względnego pluralizmu prasy:1945 - 1947. Okres budowania prasy stalinowskiej:1947 - 1953. Okres odwilży:195...

Okres względnego pluralizmu prasy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Okres względnego pluralizmu prasy: 1945 - 1947. Ogromny wzrost ilości tytułów. Sprzyjająca sytuacja polityczna. Powstała prasa opozycyjna. Komuniści starali się ograniczać jej nakład, ograniczając dostęp do papieru. Powstała prasa związana z Episkopatem Polski. Tygodnik Powszechny, kontynuacja...

Prasa pozytywistyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

Po powstaniu styczniowym pojawiła się w Warszawie prasa pozytywistyczna, oraz tygodniki. „Przegląd Tygodniowy”. Wychodził od 1866 r. Redaktor: Aleksander Świętochowski...