Historia mediów - strona 2

note /search

Historia mediów po roku 1850-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

Po roku 1850 na łamy dzienników wkracza literatura. Jest to spowodowane zarówno zapotrzebowaniem ze strony czytelników, jak i chęcią wypromowania literatury, która najpierw właśnie zaistniała w prasie, później w formie książkowej. Formy: Powieść odcinkowa. Kraszewski. Prus. Orzeszkowa. Sienki...

Prasa 1939-1945-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Prasa 1939 - 1945 (konspiracyjna). Skala zjawiska: W zależności od kryteriów około 2000 tytułów. Funkcje społeczne: Zupełnie inne, niż prasa wychodząca legalnie: Funkcja informacyjna. Funkcja organizatorsko - propagandowa. Funkcja organizatorska: Prasa konspiracyjna integrowała ludzi działaj...

Prasa masowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Prasa masowa: Zjawisko znane już w Polsce: W XIX w. pojawiały się Kuriery: Warszawski, Codzienny, Poranny. Masowość przejawiała się w sposobie redagowania i języku oraz cenie dostosowanych do potrzeb „przeciętnego” czytelnika. W międzywojniu doszło do rozwinięcia tej formuły w oparciu o doświadc...

Prasa powstania listopadowego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

Prasa powstania listopadowego: Zawsze w takich sytuacjach prasa zaczyna wychodzić poza cenzurą. Tak się też stało 30. listopada 1830 r., a trwało do kapitulacji Warszawy we wrześniu 1831 r. Mimo wolnej prasy istniały urzędy cenzury, które nie działały,ale czekały na swój czas. Już w pierwszych m...

Prasa prawicowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Prasa prawicowa: Prasa obozu narodowego: Periodyki wydawane lub inspirowane przez: Związek Narodowo - Ludowy. Stronnictwo Narodowe (potem). Cezury: 1918 - 1926 Wówczas ta formacja współrządzi, prasa odnosi sukcesy, jest najsilniejsza w RP. 1926 - 1939 Obóz narodowy zwalczany przez ekipę pom...

Prasa ruchu ludowego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Prasa ruchu ludowego: Ludowcy mieli tradycje prasowe jeszcze z wieku XIX. Początki: Prasa dla ludu. Orientacja katolicko - konserwatywna. Główny animator: ksiądz Stanisław Stojałowski (Wieniec,