Dwudziestolecie międzywojenne-opracowanie - system polityczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dwudziestolecie międzywojenne-opracowanie - system polityczny - strona 1 Dwudziestolecie międzywojenne-opracowanie - system polityczny - strona 2 Dwudziestolecie międzywojenne-opracowanie - system polityczny - strona 3

Fragment notatki:

Dwudziestolecie międzywojenne.
W tym czasie w Polsce ukazało się ponad 20 000 tytułów, czyli 4 razy więcej, niż w latach 1661 - 1918.
Warunki ukazywania się prasy były odmienne.
Brak ograniczeń formalno - prawnych.
Dzienniki i czasopisma zaczęły spełniać nowe funkcje.
Prasa kształtowała ówczesną scenę polityczną i system polityczny.
Byłe to jedyne medium, które mogło prezentować polityków ich programy.
Kształtowała normy kultury politycznej.
Była swoistym dopełnieniem parlamentu.
Dyskusje parlamentarne przenosiły się na łamy pism.
Prasa pełniła funkcję kulturotwórczą.
Dokonała bilansu stanu polskiej kultury.
Odnosiła polską kulturę do światowej.
Prasa likwidowała analfabetyzm - niosła cywilizację.
Prasa integrowała terytoria, które wcześniej należały do różnych zaborów.
Periodyzacja systemu prasowego:
Kryteria polityczne:
1918 - 1926 (do przewrotu majowego) i 1926 - 1939.
Przed przewrotem system był bardzo spluralizowany.
Po przewrocie dzieli się na prasę prorządową i opozycyjną.
Kryteria statystyczne.
1918 - 1921.
Odbudowa stanu posiadania z 1914 r.
1922 - 1929.
Dynamiczny wzrost ilości tytułów.
Powstało najwięcej pism, ale były one w znacznej części efemeryczne (7 na 10 upadało)..
Rozwój ilościowy prasy wynikał z dużej ilości partii politycznych.
Rozwinęła się grupa czasopism specjalistycznych - najbardziej stabilna.
1929 - 1934.
Okres kryzysu gospodarczego.
Dotknął on głównie pisma partyjne.
Największe straty miały pisma chłopskie i robotnicze.
Najlepiej poradziły sobie pisma specjalistyczne i masowe (sensacyjne).
!934 - 1939.
Szybki wzrost ilości tytułów, ale także i nakładów.
Struktura tematyczna i częstotliwość (pierwsze dane pochodzą z II połowy lat 30.).
Tematyka:
Np. w 1937:
Pisma religijne (ponad 300).
Gospodarcze i specjalistyczne.
Naukowe.
Pisma dla młodzieży.
Prasa związkowa.
Dzienniki informacyjne (ponad 160).
Częstotliwość:
Miesięczniki (4000)
Dzienniki (3000)
Tygodniki (3000)
Uwarunkowania prawne:
Do 1938 r. nie istniały jednolite przepisy dotyczące wydawania i kolportażu prasy.
W 1918 r. na terenach byłych zaborów istniały prawa prasowe państw, które te tereny okupowały.

(…)

….
Agencje prasowe - system źródeł informacji.
Nasłuch radiowy.
Na nim opierały się głównie pisma masowe.
Agencje prasowe:
Oficjalne.
PAT (Polska Agencja Telegraficzna).
Od grudnia 1918 r - centrala.
W 1919 r. - pierwsze oddziały terenowe.
Musiała wyrażać poglądy rządu - była agencją rządową.
W połowie lat 20. miała podpisane umowy z największymi agencjami światowymi i dorównywała wielkością średnim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz