Prasa pozytywistyczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prasa pozytywistyczna-opracowanie - strona 1  Prasa pozytywistyczna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Po powstaniu styczniowym pojawiła się w Warszawie prasa pozytywistyczna, oraz tygodniki.
„Przegląd Tygodniowy”.
Wychodził od 1866 r.
Redaktor: Aleksander Świętochowski.
Był to manifest pozytywistów.
Tam ukazał się tekst „Wy i My”, rozliczający się z romantykami.
Zdominowany przez publicystykę Świętochowskiego.
„Prawda”.
Od 1881 r.
Też Alex Świętochowski.
Prasa Ilustrowana:
„Kłosy”
Od 1865 r.
„Bluszcz”
Też od 1865 r.
Dla Kobiet.
Pierwsze periodyki partyjne.
Opóźnienie w stosunku do Europy:
W zaborze rosyjskim działalność polityczna była zabroniona.
W zaborze pruskim było trudno, ale dawało radę.
W austriackim działalność była legalna i tam najwcześniej powstała taka prasa.
Na terenie Galicji powstała prasa narodowa / endecka.
„Przegląd wszechpolski”.
Od 1895 r. przez Romana Dmowskiego.
Publikowało najważniejsze teksty programowe.
„Polak”.
W Galicji powstała też prasa ruchu ludowego.
Powstała ona z inicjatywy księdza Stanisława Stojałowskiego, ale nie była to prasa ściśle partyjna.
„Przyjaciel ludu”
Wydawany przez Marię i Bolesława Wysołków (?)
Od 1889 r. we Lwowie.
Publicyści tego pisma aktywnie organizowali ruch ludowy, co doprowadziło do powstania w 1913 r. partii chłopskiej PSL „Piast”.
Wtedy też ukazało się pismo „Piast”.
W Galicji narodziła się prasa socjalistyczna.
„Praca”
Od 1879 r. przez Józefa Daniluka (?) we Lwowie.
Poruszało kwestie socjalne.
„Naprzód”
Organ socjaldemokracji galicyjskiej.
Redakcja: Ignacy Krasiński.
W 1900 „Naprzód” stał się pierwszym polskim dziennikiem socjalistycznym
W zaborze pruskim pojawiła się legalna prasa chadecka.
Głównie na Śląsku.
Przy udziale kleru - ksiądz Stanisław Adamski
W zaborze pruskim od 1891 r. ukazuje się legalna prasa socjalistyczna, odnosząca się do socjaldemokracji niemieckiej (SPD), której polskie komórki socjalistyczne były częścią.
„Gazeta Robotnicza”
Od 1892 r. w Katowicach.
W zaborze rosyjskim działalność polityczna była zakazana.
W konspiracji działali socjaliści.
Partia Socjalistyczna Zaboru Rosyjskiego powstała w 1893 r.

(…)

… („Gazeta Warszawska”) zostały ewakuowane w głąb Rosji.
Te, które były wydawane, miały zmniejszone format i objętość.
W połowie tego okresu w Warszawie dominującą formą były tzw. jednodniówki., gazety nieperiodyczne.
Było to podstawowe źródło informacji dla ludności warszawskiej.
W zaborach pruskim i austriackim nie było takich wydawnictw.
Prasa była tam poddana specjalnej kurateli - działała cenzura wojskwa.
Produkcja prasy, w porównaniu z rokiem 1914 spadła o 50 %.
Kompletnemu zniszczeniu uległy drukarnie i cała infrastruktura.
Największe straty poniósł zabór rosyjski.
W 1918 podjęto wyzwanie odbudowy.
Potrzeba było 3 lat, by przywrócić poziom z 1939 r.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz