Historia literatury polskiej - strona 5

Jan Kochanowski, Dzieła polskie: Zuzanna, Muza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1960

Jan Kochanowski, Dzieła polskie - Zuzanna, Muza „MUZA” Wyrazem godności poetyckiej Kochanowskiego jest poemat Muza: Manifest poetycki a jednocześnie wyznanie. Podkreślenie odrębności pisarza od otoczenia: on patrzy w przyszłość, poezja jest dla niego najważniejsza, oni są przyziemnymi materialist...

Jan Kochanowski, Fraszki (księgi wtóre)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1568

Jan Kochanowski, Fraszki (księgi wtóre) Pisząc o fraszkach Jana Kochanowskiego na wstępie należałoby powiedzieć o tym, że jego życie i twórczość dzieli się na trzy okresy. Padewski (czas studiów i podróży - Włochy, Francja), dworski (czas służby dworskiej u Filipa Padniewskiego, Jana Firleja, Piotr...

Jan Kochanowski, Fraszki, Księgi pierwsze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 644

Jan Kochanowski, Fraszki, Księgi pierwsze FRASZKI W języku włoskim „frasca” dosłownie oznacza „gałązkę pokrytą liśćmi”, przyjęły się także w owym języku znaczenia przenośne typu: osoba bez znaczenia, niepoważna; rzeczy i sprawy małej wagi; j...

Jan Kochanowski, Pieśni: Księga I, pieśni I-XVII

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1582

Księga I Pieśń I (Byś wszystko złoto posiadł, które, powiadają) Liryka refleksyjna, pouczająca, parenetyka! W tej pieśni refleksyjnej występuje typ wiersza oratorskiego. Wyraziście rysuje się obecność domniemanego słuchacza, który staje się przedmiotem dydaktycznych zabiegów. Pieśń odwołuje się d...

Jan Kochanowski, Pieśni, Księga pierwsza, pieśni XVII-XXV

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1435

Jan Kochanowski, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1997 lub wyd. nast. (BN I, 100) KSIĘGI PIERWSZE ( XVII - XXV ) Pieśń XVII ,,Słońce już padło, ciemna noc nadchodzi (…)” Pieśń wyraźnie zaznacza dwie części składowe. Pierwsza strofa jest wstępem, pozostałe stanowią wypowiedź bohaterki. ...

Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów - dedykacja, psalm 1, 71

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1337

Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów, oprac. K. Meller, Kraków 1997 - dedykacja, psalm 1, 71 INFORMACJE OGÓLNE - wydany w 1579 r w Drukarni Łazarzowskiej, - składa się ze 150 psalmów podzielonych na 5 ksiąg. - podmiot liryczny: Dawid król...

Jan Kochanowski, Treny (VIII-XIII)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1372

JAN KOCHANOWSKI, Treny VIII-XIII PODMIOT LIRYCZNY: wątpiący, złamany cierpieniem ojciec, człowiek wykształcony, wyznający filozofię stoicką [co zmienia się, kiedy przychodzi mu stanąć twarzą w twarz z cierpieniem] TREN VIII -adresat: Ur...

Józef Bartłomiej Zimorowic, Sielanki nowe ruskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2352

Józef Bartłomiej Zimorowic Sielanki nowe ruskie - Trużeńcy Tytuł: trużeńcy - pielgrzymi wędrujący po odpustach i do miejsc świętych. Forma: dialog, w którym biorą udział trzy postacie - M...

Kadłubek - Kronika opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 630

1.PROLOG * Opis powodów dla których powstała owa kronika ( chęć zachowania dla potomków chwalebnych czynów ich przodków oraz danie ich za przykład, uświęcenie wojen [?]), przedstawienie ważności i trudności tegoż przedsięwzięcia, określenie przyczyny z jakiej podjął się go ( wyrzeka się chęci zysku,...