Kadłubek - Kronika opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kadłubek - Kronika opracowanie - strona 1 Kadłubek - Kronika opracowanie - strona 2 Kadłubek - Kronika opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1.PROLOG * Opis powodów dla których powstała owa kronika ( chęć zachowania dla potomków chwalebnych czynów ich przodków oraz danie ich za przykład, uświęcenie wojen [?]), przedstawienie ważności i trudności tegoż przedsięwzięcia, określenie przyczyny z jakiej podjął się go ( wyrzeka się chęci zysku, sławy, etc) * Autor już od samego początku prezentuje postawę uniżoną, z przesadą opisuje swoje zadanie jako niezwykle trudne i odpowiedzialne , przestrzega ludzi niewykształconych przed ocenianiem owej kroniki 2. KSIĘGA PIERWSZA
* Rozmowa dwóch poważanych biskupów, Jana i Mateusza, o początkach rzeczpospolitej, w której Mateusz powołuje się na ustne przekazy starców ( podkreślenie roli takich właśnie przekazów), opisująca podboje Słowian (zarys etosu godnej walki) na terenach Duńskich, walk z Gallami = legenda o Kraku * Opis panowania Kraka ( już na samym początku Kadłubek tworzy sylwetkę władcy o charakterze szlachetnym, godnym, ze szczególnym upodobaniem podkreśla wielkoduszność władcy ): tworzenie prawa, rozkwit państwa, wzmianka o bratobójstwie, do którego doszło pomiędzy synami Kraka; historia smoka wawelskiego ( kult odwagi); po zabiciu swego brata, młodszy syn obejmuje po ojcu rządu, jednak zostaje on później wygnany; założenie Krakowa * Tron obejmuje Wanda, jej rządom towarzyszą liczne cuda ( pokonuje przeciwników przy pomocy nie wojska, a swojego nadludzkiego piękna), wytłumaczenie nazwy rzeki Wisły, śmierć Wandy, która odeszła ze świata żywych bez pozostawienia jakiegokolwiek potomka, powrót do opowieści o rządach Wandy
* Najazd Aleksandra Macedońskiego na Polskę, wywołany ego roszczeniami w stosunku do Polski ( szło o trybut), sromotna klęska Aleksandra ( autor powołuje się na listy Aleksandra z jego nauczycielem, Arystotelesem - rzecz jasna listy apokryficzne, o czym jednak nie pisze) = Polacy przebrali się za macedońskich żołnierzy i udając, że wygrali, trafiają do obozu Aleksandra, gdzie niszczą jego wojska * historia Lestka ( imię pochodzi od jego przebiegłości), autora podstępu polegającego na przywiązanie do ogonów i rogów macedońskiego bydła traw i gałęzi tak, by Dariusz myślał, że idzie za nim las ( Lestek został ustanowiony naczelnikiem w swojej ojczyźnie, a następnie odznaczony wysoką godnością królewską ) * Caraucas - określenie pojawiające się w kronice dotyczy Krakowa * Historia Sostenesa, który został wodzem Macedończyków, z nagrodę za obronę Macedonii pred spustoszeniem jej przez Gallów * Historia kolejnego księcia o imieniu Lestek * Opowieść o poszukiwaniach następcy polskiego tronu, finalnie o rozstrzygnięciu zadecyduje wyścig wierzchowców ( dwóch pachołków odkrywa podstęp w postaci kolców ustawionych na polu wyścigów, jeden z nich podkuwa konia, jednak zostaje osądzony jako sprawdza podstępu, wygrywa drugi); sprawca postępu zostaje skazany na męki

(…)

… Krzywoustego, który chciał, by władzę w dzielnicy pryncypialnej sprawował syn pierworodny) * Mieszko błaga Kazimierza o przywrócenie go do ojczyzny. Po odmowie Kazimierza, Mieszko zwraca się do ówczesnego cesarza, Fryderyka o wstawiennictwo w sprawie przywrócenia mu władzy w dzielnicy senioralnej. Cesarz, wiedząc o dużym poparciu ludu dla Kazimierza, odmawia * Mieszko, poprzez wydanie swojej córki za jednego…
… oraz chaosu panującego w kraju po śmierci Kazimierza ( TOPOS!)
* obwołanie ( na drodze prawa sukcesji ) Lestka ( tj. Leszka Białego) księciem krakowskim, bunt Mieszka starego ( uważał, i pogwałcono prawo pierworództwa oraz, że majestat króla wydano na pośmiewisko, patrz - młody wiek Lestka) * bitwa pomiędzy Mieszkiem ( + jego sprzymierzeńcy: synowie Władysława Wygnańca), a zwolennikami Leszka ( książę włodzimierski Roman), po tym jak Mieszko postawił im ultimatum: albo uznają go za księcia krakowskiego, albo będą zmuszeni walczyć), śmierć syna Mieszka - Bolesława (Mieszko ranny), ranny Roman * opiekę nad Lestkiem i Kondradem sprawuje ich matka, Helena, w owym czasie regentami są komes Mikołaj i biskup Pełka, następuje względna stabilizacja
* opis dorastania Leszka (Kadłubek poprzez nadanie nastolatkowi cech…
… Popiela; za podszeptem nałożnicy ( uważała, iż należy wyeliminować jak największą liczbę pretendentów do tronu ) , zbiera wszystkich swoich stryjów i informuje ich o rzekomej dacie jego rychłego zgonu, organizuje uroczystość pogrzebową, zabija stryjów poprzez podanie im trucizny * opis Popiela młodszego - miłujący się w przyjemnościach, rozrzutny, zuchwały, tchórzliwy, homo/trans ; śmierć Popiela…
… osoby dorosłej, czyni go wyjątkowym * wyprawa Romana na Halicz ( zabiera z sobą Lestka), pułapka haliczan ( twierdzą, że chcą oddać się pod panowanie Lestka, jednak w rzeczywistości nie co większe grody nie chcą się poddać ), prawdziwe poddanie się haliczan, mianowanie Romana księciem Haliczan ( wbrew ich woli), zdrada Romana (prześladuje opozycję polityczną w postaci bojarów) * kolejna próba…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz