Filozofia - strona 71

Arystoteles - Filozofia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1057

IV. FILOZOFIA ARYSTOTELESA (384-322) 1. Życie i twórczość Arystoteles urodził się w 384 roku w Stagirze, na Półwyspie Chalcydyckim (nieco poniżej Salonik), który był wówczas kolonią grecką. Trzydzieści sześć lat później, w 348 roku, Stagira zostanie podbita przez Filipa II Macedońskiego i włączona...

Augustyn

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

Życie i pisma Aureliusz Augustyn urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście w Numidii, w północnej Afryce (na terenie dzisiejszej Algierii). Jego ojciec Patrycjusz był poganinem i obywatelem rzymskim, matka Monika - chrześcijanką. Augu...

Emmanuel Mounier

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1099

XV. EMMANUEL MOUNIER (1905-1950) I PERSONALIZM 1. Życie Emmanuel Mounier urodził się 1 kwietnia 1905 roku w Grenoble, w rodzinie mieszczańskiej. W swoim mieście rodzinnym studiował najpierw nauki przyrodnicze, następnie medycynę, a wreszcie fi...

Fryderyk Nietzsche

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1008

XI. FRYDERYK NIETZSCHE (1844-1900) - PREKURSOR POSTMODERNIZMU 1. Uwagi biograficzne Fryderyk Wilhelm Nietzsche urodził się 15 października 1844 roku w miejscowości Röcken (okolice Lipska). Jego ojciec, który był pastorem, zmarł w 1850 roku. Matk...

Jean Paul Sartre

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1022

XIV. JEAN PAUL SARTRE (1905-1980) I EGZYSTENCJALIZM 1. Rys biograficzny Jean-Paul Sartre urodził się w Paryżu 21 czerwca 1905 roku. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Był siostr...

Karol Marks

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1232

X. Karol MARKS (1818-1883) I MARKSIZM 1. Rys biograficzny Karol Marks urodził się 5 maja 1818 roku w Trewirze. Jego ojciec, adwokat, był wychowany w kulturze francuskiej. Dobrze znał poglądy Woltera i J.J. Roussea, bliskie też mu były ideały oświecenia. Karol uczył się początkowo w gimnazjum w Trew...

Kartezjusz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1477

VII. KARTEZJUSZ (1596-1650) I NOWOŻYTNY RACJONALIZM 1. Życie i dzieło René Descartes (łacińska wersja nazwiska - Cartesius, spolszczona - Kartezjusz) urodził się 31 marca 1596 w miasteczku La Haye, w środkowo-zachodniej Francji (dziś nosi ono nazwę Descartes). Pochodził ze średnio zamożnej szlacht...

Locke

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 777

VIII. JOHN LOCKE (1632-1704) I EMPIRYZM 1. Informacje biograficzne John Locke urodził się 29 sierpnia 1632 roku w miejscowości Wrington. Wywodził się z rodziny mieszczańskiej i purytańskiej. Studiował w Oksfordzie, w Christ Church College, filozofię, logikę, etykę. Następnie studiował nauki przyro...

Ludwig Wittgenstein

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

XII. LUDWIG WITTGENSTEIN (1889-1951) I FILOZOFIA ANALITYCZNA 1. Rys biograficzny Ludwig Wittgenstein urodził się 24 kwietnia 1889 roku we Wiedniu, w rodzinie przemysłowca. Początkowo studiował na politechnikach w Berlinie i w Manches...

Platon

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1603

III. FILOZOFIA PLATONA (427-347) 1. Życie Nasza znajomość biografii Platona jest bardzo niekompletna. W swoich dialogach unikał on jakichkolwiek wzmianek autobiograficznych. Dodatkową trudnością w rekonstrukcji tej biografii jest fakt, że od samego niemal początku postać Platona opromieniona była ...