Filozofia - strona 72

Notatki z filozofii z całego semestru

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Anna Habrat
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

FILOZOFIA Twórcą pojęcia „filozofia” jest Pitagoras (ok. 571 - 497 r. p. n. e.). Jest to połączenie dwóch słów: phileo (kocham, miłuję, lubię) i sofia (mądrość, wiedza) - filozofia (umiłowanie mądrości). W dziejach filozofii wyróżnia się 4 pods...

Znaczenie platonizmu dla kultury Antyku

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

10.Wyjasnij znaczenie platonizmu dla kultury Antyku. Wyjaśnij znaczenie pojęcia eksperyment. Wskaż na reprezentantów filozofii empirycznej , dla których eksperyment odgrywał istotne znaczenie w rozwoju nauki. Platon ( 427 - 347 p.n.e. ) powszechnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych filoz...

Feminizm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1071

Feminizm (z łacińskiego femina - kobieta), ruch społeczno-polityczny, którego celem jest walka o pełne równouprawnienie kobiet. Początki feminizmu sięgają rewolucji francuskiej (1789). W 1791 O. de Gonger opubikowała Deklarację praw kobiety i oby...

Wykład - tematy referatów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707

Wykłady3 Referaty na za 2 tygodnie: Św. Augustyn Św. Tomasz Kartezjusz Pascal Zanim pojawił się na mapie filozofii greckiej Sokrates: Początek filozofii greckiej pokrywa się z wystąpieniami 3 myślicieli (VII w p. n. e.): Tales z Miletu...

Wykład - Święty Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 665

Wykład 6 Święty Tomasz z Akwinu: Studiował u benedyktynów w zamku pod Monte ciasno Pracował w klasztorach w Kolonii i Paryżu 1272 - został powołany do Włoch Znane pisma: Suma filozoficzna Suma teologiczna - pisał ją przez całe życie Fil...

Wykład - warunki zaliczenia przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 798

Wykład 9 Zaliczenie - ostateczna forma: Ci, którzy mieli referat dostaną na ostatnich zajęciach ocenę, jeśli ktoś uzna, że ocena jest za niska może ją podwyższyć bądź obniżyć za pomocą rozmowy z prowadzącym zajęcia. Ci, którzy nie mieli referatów muszą się przygotować z 5 wybranych przez siebie f...

Wykład - Zygmunt Freund

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756

Wykład 10 Freud: Był nauczycielem Junga 1856-1939 Austriacki neurolog i psychiatra Nie był filozofem w ścisłym tego słowa znaczeniu Uważał, że człowiek kieruje się czymś głębszym niż serce a nie rozumem Psychologia i filozofia się ze sobą łączą Filozofia - nie jest tożsama ze świadomością: ...

Filozofia średniowieczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

ŚREDNIOWIECZE O św. Augustynie (354-430) Urodził się w Tageście w północnej Afryce W wieku 12 lat zostaje posłany do szkoły Od 384 roku zaczyna nauczać retoryki Sympatyzuje się manicheizmem (istnieje dwóch bogów: bóg dobry (dusza), bóg zły (ciało); żaden z nich nigdy nie przetrwa) W 386 nawrac...

Leszek Kolakowski - informacje

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

BARTOSZ LEBIODA GRUPA A2 Leszek Kołakowski jest jednym z najbardziej znanych i podziwianych filozofów ery nowożytnej. Stworzył takie dzieła jak „Szkice o filozofii katolickiej”, „Obecność mitu”, „Główne nurty marksizmu” czy „Jednostka i nieskończoność”. Jednak sławę zyskał głównie przez napisanie...

Streszczenie Entropia

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

streszczenie szczegółowe 19 VIII Bohater oddał rakietę do remontu. Po południu udał się do swego przyjaciela (lub przyjaciółki) Tarantogi, gdzie śpiewał pieśni marsjańskie. Pożyczył też książkę Dwa lata wśród kurdli i ośmiołów. Czytał ją do świtu. 20 VIII Postanowił pomalować rakietę na zielono. ...