Analiza dyskursu medialnego

note /search

Świadomość dyskursowa i kierunki badawcze w zakresie analizy dyskursu-...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Analiza dyskursu medialnego
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 1764

Świadomość dyskursowa W wielu sytuacja nie odróżniamy obrazu świata od samego świata. Ulegamy przekazom medialnym i dajemy się na nie nabrać. Niekiedy ma to miejsce nawet gdy w niektórych aspektach jesteśmy szczególnie wyczuleni, ale ulegamy przekazowi w innym miejscu. Świadomość dyskursowa jest st...

Analiza sekwencyjna a analiza treści-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Analiza dyskursu medialnego
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1176

Analiza sekwencyjna a analiza treści Wymiana ról nadawcy i odbiorcy. Turn taking - potencjalne miejsca przejścia (TRP) - miejsce, w którym druga osoba może zabrać głos, ale nie...

Analiza tekstu Eryka Mistewicza-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Analiza dyskursu medialnego
Pobrań: 462
Wyświetleń: 497

Analiza tekstu Eryka Mistewicza MCD (Membership Categorization Device) uczestnik (członkostwo) - kategoryzacja - urządzenie (mechanizm) urządzenie kategoryzacji członkostwa - jak kategoryzujemy ludzi? np. rodzina (ojciec, matka, dziecko) + o...

Cechy sporów wokół książek J.T. Grossa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Analiza dyskursu medialnego
Pobrań: 546
Wyświetleń: 812

Cechy sporów wokół książek J.T. Grossa Początek 2008 - główna faza debaty wokół książki „Strach” Jana Tomasza Grossa Analiza debaty koncentruje się wokół analogii z niemiecką debatą z 1996 wokół książki D. Goldhagena „Gorliwi kaci Hitlera” Książka odnosi się do kwestii polskiego

Cechy sporu o III i IV RP-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Analiza dyskursu medialnego
Pobrań: 525
Wyświetleń: 553

Cechy sporu o III i IV RP stosowanie języka wrogości medializacja sporów politycznych a) retoryczna slabość wolnej Polski w publicznym komunikowaniu odstąpiono od idei narodowego dramatu na rzecz cywilizacyjnego oświeceniowego racjonalizmu rezygnacja z eksponowania „dramatu społecznego” na rzecz...

Dedyferencjacja-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Analiza dyskursu medialnego
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1155

Dedyferencjacja (przeciwieństwo dyferencjacji - różnicowania, odróżnianie się, wyróżnicowywanie) W toku procesu modernizacji nastąpiło w kulturze europejsko-amerykańskiej różnicowanie różnych dziedzin życia, oddzielnie się ich od siebie. W

Dyskurs i jego odmiany-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Analiza dyskursu medialnego
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 2247

Dyskurs - 3 znaczenia: a) rozmowa ("wdawać się w dyskurs") - żywa wymiana zdań b) myślenie w sposób uporządkowany, rozumowy, posługiwanie się argumentacją. (dyskurs = racjonalne myślenie - J. Habermas) c) dyskurs jako językowa wypowiedzi, werbalna warstwa komunikacji. W tym sensie dysku...

Dyskursy populistyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Analiza dyskursu medialnego
Pobrań: 469
Wyświetleń: 791

Dyskursy populistyczne (populizm) Populizm jako zagrożenie demokracji E. Laclau wskazuje na problem substancjalizmu - populizm w tym ujęciu jest rozmytą ideologią, można mówić o pewnych powtarzających się treściach i typowych grupach społecznych,...

Dyspozytywy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Analiza dyskursu medialnego
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2079

Dyspozytywy Dyspozytyw - już akcentowane po śmierci Foucaulta dyskurs nie jest głównym przedmiotem analizy badawczej, jest fragmentem dyspozytywu, który jest podmiotem badania. Złożony i niejednorodny zestaw składników dyskursowych np. tekstów, wypowiedzi żywej mowy itp. oraz niedyskursowych rozwi...

Język wrogości-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Analiza dyskursu medialnego
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1624

Język wrogości Zagadnienie mowy nienawiści (hate speech - angielski oryginał) szerszy obszar dyskursowy, który zawiera w sobie mowę nienawiści, ale zawiera inne odmiany języka wrogości. Mowa nienawiści jest ostrą formą brutalizacji języka publicznego. Mowa będzie nie tylko o mowie nienawiści, ale o...