Analiza sekwencyjna a analiza treści-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza sekwencyjna a analiza treści-opracowanie - strona 1 Analiza sekwencyjna a analiza treści-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Analiza sekwencyjna a analiza treści
Wymiana ról nadawcy i odbiorcy. Turn taking - potencjalne miejsca przejścia (TRP) - miejsce, w którym druga osoba może zabrać głos, ale niekoniecznie musi to nastąpić - typologia przerw w rozmowie:
Pauza wewnątrzkolejkowa - potocznie interpretowana, że mówiący chce kontynuować, ale nie jest w stanie
Znaczący wakat (brak) - gdy następuje wybór kolejnego mówcy i po nim pauza
Pauza swobodna - taka, która powstaje w potencjalnym miejscu przejścia
Organizacja tury/kolejki - integracyjna budowa kolejki
Typowe struktury sekwencyjne
Para przylegających - dwójkowa budowa sekwencji (przyległe do siebie wypowiedzi), jedna wypowiedź warunkuje drugą
Rozszerzanie sekwencji dwójkowej presekwencje i sekwencje główne
sekwencje wtrącone
organizacja preferencji - pewien typ wypowiedzi może pobudzac dwa typy odpowiedzi, np zaproszenie przyjęcie/odmowa Format preferowany - zgoda bez pauzy, wstępu, w trybie bezpośrednim, bez usprawiedliwiania i wytłumaczania na końcu
Format nie preferowany - format związany z odmową
Odwrotna reakcja/format w sytuacji konfliktu!
Szersze całości interakcyjne - zakładamy, że ludzie są kompetentni, a my tylko rekonstruujemy strukturę poznawczą rozmówcy
Schematy działania - kulturowo ukształtowane całości, które mają określoną budowę
Sygnał rozpoczęcia
Ratyfikacja przez drugą osobę
Rozwinięcie
Reakcja drugiej osoby
Modalność
Serio
Żart
Całościowa organizacja rozmowy - segmentowanie rozmowy
Analiza dyskursu może iść:
śladem analizy ilościowej - analiza poszczególnych jednostek wypowiedzi, np. słowa-klucze, elementy treściowe, chwyty retoryczne i erystyczne (atomizm)
śladem analizy konwersacyjnej - analizować całość i sekwencyjność tekstu (wypowiedzi lub rozmowy) i jak poszczególne elementy są w nim ulokowane (holizm)
Case: rozmowa między Lepperem i Rokitą u Olejnik
Podejście atomistyczne (analiza treści):
Identyfikacja szeregu technik erystycznych i słów kluczy
Nie są badane pod kątem sekwencyjnego porządku rozmowy
Ich ocena jest arbitralna z racji subiektywnej oceny dokonywanej przez badacza, który ma swój stosunek do dyskutantów i ich opinii
Brak analizy sekwencyjnej tym bardziej zrozumiały, gdy analizuje się tekst w pewien sposób skrócony, zedytowany, uproszczony (zapis rozmowy na stronie Radia Zet)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz