Geologia złożowa - strona 2

Złoża rud żelaza -typy, występowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2877

TYPY ZŁÓŻ RUD ŻELAZA Złoża rud żelaza powstały w różnych warunkach geologicznych i zawierają wszystkie typy genetyczne złóż. Najważniejszymi typami złóż rud są złoża: -metamorficzne -osadowe(morskie typu oolitowego) -magmowe -wietrzeniowe Złoża metamorficzne-największe światowe złoża rud żela...

Złoża surowców ilastych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Złoża surowców ilastych. Do surowców ilastych przemysłu materiałów ogniotrwałych nałeżą:,iły ogniotrwałe oraz gliny boksytowe. 1.Ogniotrwałe łupki ilaste-towarzyszą pokładom węgli kamiennych,są skałami jasnoszarymi ,główny składnik to

Złoto i srebro-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

Złoto jego rola dawniej i dziś. Dawniej rola złota była ogromna, jego posiadanie świadczyło o bogactwie, na złoto przeliczało się wszystkie dobra materialne, banki miały obowiązek posiadać pokrycie w złocie posiadanej waluty, w złocie lokowano oszczędności, rezerwy państwowe - złoto miało bardzo du...

Forma złoża, geometryczny kształt skupienia kopaliny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2730

Forma złoża geometryczny kształt skupienia kopaliny ,a pojęcie budowy-jego ułożenie w przestrzeni . Złoża kopalin mogą mieć formy: izometryczne, płytowe, słupowe (kominowe) lub złożone. F. Izometryczne mają w przybliżeniu jednakowe wymiary w kierunku długości, szerokości i miąższości. Zależnie od ...