Geologia złożowa

note /search

Geologia złożowa - materiały

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia złożowa
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4487

KOPALNE PALIWA STAŁE 41. Klasyfikacja paliw kopalnych (przykłady paliw) GŁÓWNY PODZIAŁ PALIW KOPALNYCH Myślę, że nie warto tego przepisywać bo na diagramie fajniej to zapamiętać 42. Warunki powstawania złóż węgli. Wszystkie surowce energetyczne kaustobiolity stałe a dokładniej humolity (tzw. szer...

Geologia złożowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia złożowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1358

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: przesłanki geotektoniczne - określenie, na podstawie geotektonicznego charakteru obszaru, możliwości występowania złóż w regionach geologiczych, prowincjach: - złoża bituminów np. w zapadliskch przedgórskich młodych pasm fałdowych lub na

Baza zasobowa surowców przemysłu wapiennego w Polsce-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia złożowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

BAZA ZASOBOWA SUROWCÓW PRZEMYSŁU WAPIENNEGO W POLSCE -do złóż w których eksploatowane są wapienie i dolomity z przeznaczeniem na topiki należą :Czatkowice pod Krakowem i Ołdrzychowice pod Kłodzkiem. Niektóre odmiany wapieni odznaczają się oryginal...

Złoża granitów w Polsce-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia złożowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435

ZŁOŻA GRANITÓW W POLSCE Granity występują w Polsce w dwóch regionach: na Dolnym Śląsku i Tatrach. Powstanie granitów jest związane z waryscyjskim cyklem magmowym. granitoidy (zbiorowa nazwa granitów i skał pochodzących od nich) sueckie dzielimy na dwie grupy: kudowskie, niemczańsko - złotowskie, j...

Typy złóż węgla kamiennego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia złożowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1883

TYPY ZŁÓZ WĘGLA KAMIENNEGO Geosynklinalne- cechy: fałdowany charakter górotworu, duża miąższość serii węglowych oraz duża ilość pokładów węgla, przyrosty skał płonych (pakiety skał warstw płonych), tektonika nieciągła, przejawy wulkaniczne (żyły...

Złoża metaliczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia złożowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1575

GŁÓWNI PRODUCENCI MANGANU W Polsce znane są drobne wystąpienia rud manganu w Górach Bardzkich, a także w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i na Górnym Śląsku. Obecnie nie eksploatowane. Światowe zasoby rud manganu ocenia się na okło 5 mld. To...

Złoża miedzi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geologia złożowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2247

Minerały kruszcowe i typy złóż miedzi minerały: chalkozyn - Cu2S 79,8% - teoretyczna zawartość miedzi kowelin - CuS - 64,4 % t.z.m. chalkopiryt - CuFeS2 - 34,6% t.z.m. Bornit - Cu2S(Fe,Cu) S - 63,3% t.z.m. Tlenki miedziowe w niektórych złożach stref utlenionych. kupryt, Cu2O - 88,8%, tenoryt - ...