Geologia złożowa

Geologia złożowa - materiały

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4326

KOPALNE PALIWA STAŁE 41. Klasyfikacja paliw kopalnych (przykłady paliw) GŁÓWNY PODZIAŁ PALIW KOPALNYCH Myślę, że nie warto tego przepisywać bo na diagramie fajniej to zapamiętać 42. Warunki powstawania złóż węgli. Wszystkie surowce energetyczne kaustobiolity stałe a dokładniej humolity (tzw. szer...

Geologia złożowa

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1344

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: przesłanki geotektoniczne - określenie, na podstawie geotektonicznego charakteru obszaru, możliwości występowania złóż w regionach geologiczych, prowincjach: - złoża bituminów np. w zapadliskch przedgórskich młodych pasm fałdowych lub na

Baza zasobowa surowców przemysłu wapiennego w Polsce-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

BAZA ZASOBOWA SUROWCÓW PRZEMYSŁU WAPIENNEGO W POLSCE -do złóż w których eksploatowane są wapienie i dolomity z przeznaczeniem na topiki należą :Czatkowice pod Krakowem i Ołdrzychowice pod Kłodzkiem. Niektóre odmiany wapieni odznaczają się oryginal...

Złoża granitów w Polsce-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1421

ZŁOŻA GRANITÓW W POLSCE Granity występują w Polsce w dwóch regionach: na Dolnym Śląsku i Tatrach. Powstanie granitów jest związane z waryscyjskim cyklem magmowym. granitoidy (zbiorowa nazwa granitów i skał pochodzących od nich) sueckie dzielimy na dwie grupy: kudowskie, niemczańsko - złotowskie, j...

Występowanie węgli brunatnych w Polsce-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

WYSTĘPOWANIE WĘGLI BRUNATNYCH W POLSCE. Węgle brunatne występują w kilku formacjach geologicznych(trias-jura-trzeciorzęd) -w triasie(dolne piętro jury) powstały węgle, które obecnie ...

Typy złóż węgla kamiennego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1841

TYPY ZŁÓZ WĘGLA KAMIENNEGO Geosynklinalne- cechy: fałdowany charakter górotworu, duża miąższość serii węglowych oraz duża ilość pokładów węgla, przyrosty skał płonych (pakiety skał warstw płonych), tektonika nieciągła, przejawy wulkaniczne (żyły...

Złoża metaliczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1526

GŁÓWNI PRODUCENCI MANGANU W Polsce znane są drobne wystąpienia rud manganu w Górach Bardzkich, a także w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i na Górnym Śląsku. Obecnie nie eksploatowane. Światowe zasoby rud manganu ocenia się na okło 5 mld. To...

Złoża miedzi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2233

Minerały kruszcowe i typy złóż miedzi minerały: chalkozyn - Cu2S 79,8% - teoretyczna zawartość miedzi kowelin - CuS - 64,4 % t.z.m. chalkopiryt - CuFeS2 - 34,6% t.z.m. Bornit - Cu2S(Fe,Cu) S - 63,3% t.z.m. Tlenki miedziowe w niektórych złożach stref utlenionych. kupryt, Cu2O - 88,8%, tenoryt - ...