Geologia złożowa - materiały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5201
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geologia złożowa - materiały - strona 1 Geologia złożowa - materiały - strona 2 Geologia złożowa - materiały - strona 3

Fragment notatki:

KOPALNE PALIWA STAŁE
41. Klasyfikacja paliw kopalnych (przykłady paliw)
GŁÓWNY PODZIAŁ PALIW KOPALNYCH !!!!
Myślę, że nie warto tego przepisywać bo na diagramie fajniej to zapamiętać
42. Warunki powstawania złóż węgli.
Wszystkie surowce energetyczne kaustobiolity stałe a dokładniej humolity (tzw. szereg humolitowy) powstały w bardzo podobny sposób. Różnice polegają na tym, iż podczas powstawanie humolitów procesy tworzące je albo zostały przerwane i powstał (np. węgiel brunatny) lub kontynuowane i za przyczyną ciśnienia i temperatury powstał węgiel kamienny. Więc ogólnie proces powstawania gumolitów jest praktycznie taki sam tylko w zależności kiedy został przerwany to taki surowiec otrzymaliśmy.
Szereg humolitowy:
torf პ węgiel brunatny miękki პ węgiel brunatny twardy
პ węgle kamienne პ węgiel kamienny antracytowy პ antracyt
przejścia - stopniowe, nieostre
Warunki:
- zbiornik osadowy o stopniowo obniżającym się dnie - okresowe zmiany charakteru sedymentacji (fitogeniczna - jeziorna - płytkomorska) ჟ ჟ
zagłębia limniczne i paraliczne Tempo procesu: - tempo przyrostu masy torfowej: kilka mm do kilku cm/rok - redukcja objętości masy torfowej do węgla brunatnego: 2:1 do 5:1 ჟ 1 m substancji węglowej powstawał przez okres rzędu 1000 lat 43. Fazy uwęglania
Fazy uwęglenia: faza biochemiczna: - okres gromadzenia się materiału organicznego w zbiorniku sedymentacyjnym oraz działanie bakterii - rozkład substancji organicznej: rozpad węglowodanów na węgiel, węglowodory (gł. metan), CO2, H2
- koniec fazy - po przykryciu osadem nieorganicznym 2) faza geochemiczna:
- przy wzroście P i T (w czasie) zachodzi uwęglenie (Ⴍ uwęglenie პ Ⴍ jakość węgla) - diageneza: reakcje chemiczne powodujące rozkład i przemieszczenie substancji organicznej პ stwardnienie i cementacja; powstanie węgla brunatnego - tzw. metamorfizm węgla: dalsze uwęglenie w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu, rośnie zawartość pierwiastka „C” m. statyczny - prawo Hilta: „z głębokością rośnie zawartość pierwiastka »C«” m. kontaktowy - np. wpływ ciał magmowych (porfirów i in.) m. dynamiczny - wyższy stopień uwęglenia w strefach tektonicznych

(…)

… w postaci roztworów właściwych i koloidalnych. Substancja mineralna jest produktem wietrzenia chemicznego skał na lądzie, skąd przeniesiona jest za pośrednictwem wód rzecznych. Osadzanie jest szczególnie intensywne w strefie przybrzeżnej (w morzach w obrębie szelfu), a także w deltach i obszarach aktywności wulkanicznej. Czynniki, które warunkują tworzenie się złóż:
- morfologia zbiornika wodnego * oceany i morza otwarte
* morza śródlądowe
* jeziora
- klimat
- fizykochemiczne warunki zbiornika
* zasolenie
* pH
* życie organiczne
* potencjał redukcyjno - oksydacyjny W warunkach takich tworzą się formacje:
- żelaziste (krzemionkowo-żelaziste, diabazowo-żelaziste, oolitowe, węglanowo-syderytowe) - manganowe * boksytów * fosforytów * skał węglanowych * siarki 17. Złoża osadowe - ewaporacyjne (warunki…
… przez wodę, wiatr, siłę grawitacji i działalność człowieka.
Ruchy masowe - ruchy materiału skalnego (w tym osadów, zwietrzelin, a także gleby) skierowane w dół zbocza wywołane siłą ciężkości. W ruchy masowe zaangażowana jest tylko siła grawitacji, tzn. nie obejmują one ruchów spowodowanych prądem wody, ruchem lodowców oraz wiatrem
11. Genetyczna klasyfikacja złóż
Geneza złóż
Kategoria
Klasa
Endogeniczne…
… węgla, siarki, chlorku amonu
* mofety (najmniej gorące) wydobywają się w końcowym stadium ekshalacji. W skałd wchodzi m.in. para wodna i dwutlenek węgla, albo sam dwutlenek węgla.
- ekshalacyjno - osadowe powstałe przez sedymentację substancji mineralnych pochodzenia wulkanicznego.
- pirytowe tworzą się w wyniku wulkanizmu podmorskiego, w trakcie działalności wulkanicznej wydzielają się siarczki…
… (KGHM) * perm, granica czerwonego spągowca (P1) i cechsztynu (P2) * złoża pokładowe - stratoidalne!!!!! Geneza złóż
* złoże występuje w obrębie serii osadowej o mieszanej genezie: eoliczno-płytkomorsko-ewaporacyjnej (piaskowiec miedzionośny - łupek ilasty - dolomity i wapienie)
* sedymentacja łupków w warunkach płytkomorskich (przybrzeżnomorskich)
Litologiczna i mineralogiczna charakterystyka polskich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz