Złoża metaliczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Złoża metaliczne-opracowanie - strona 1 Złoża metaliczne-opracowanie - strona 2 Złoża metaliczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

GŁÓWNI PRODUCENCI MANGANU W Polsce znane są drobne wystąpienia rud manganu w Górach Bardzkich, a także w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i na Górnym Śląsku. Obecnie nie eksploatowane. Światowe zasoby rud manganu ocenia się na okło 5 mld. Ton. Największe złoża manganu w ZSRR (Cziaturia, Nikopol) wydobycie manganu w tys. ton na 1976 rok. Ogółem 14 490 ton z czego RPA 5600, Gabon 2200, Australia 2000, Brazylia 1660, Indie 1380.
MOLIBDEN-MINERAŁY TYPY ZŁÓŻ Ponad 90% produkcji molibdenu zużywa się do produkcji stali i różnych stopów. Ma on również zastosowanie w elektrotechnice, chemii, medycynie. Minerały molibdenu o znaczeniu przemysłowym: MOLIBDENIT MoS2;
POWELIN CaMoO4; MOLIBDYT FeO 3MnO3 8H2O; WULFENIT
Molibden występuje przeważnie w pegmatytach razem z cyną, wolframem, berylem w złożach hydrotelmalnych, natomiast w postaci domieszek z minerałami miedzi, ołowiu, cynku i uranu. Najwieksze koncentracje molibdenu związane są z granitami. Najważniejsze typy złóż: PEGMATYTOWE, MEZOTERMALNE.
Złoża pegmatytowe związane są z granitami i sjenitami. Molibdenit występuje w postaci wpryśnięć. Mineralizacja ta charakteryzuje się dużym rozproszeniem i jest przeważnie uboga. Występowanie: Kanada, Australia, Szwecja i Rosja.
Złoża mezotermalne genetycznie związane z granitoidami.Najbardziej wartościowe są odcinki złóż charakteryzujace się drobnoziarnistością wpryśnięć molibdenitu. Oprócz molibdenitu występuje także bornit i chalkopiryt. Występowanie: Chile, Meksyk, Rosja.
Występowanie w Polsce: drobne ilości w masywie granitowym Strzelina oraz w masywie Strzegomia.
Zasoby i produkcja. Światowe zasoby w rudach są oceniane na około 4,3 mln ton. Roczna produkcja wynosi około 75 000 ton, a cena za jedną tonę molibdenitu wynosi około 9000 USD.
TYTAN- MINERAŁY, TYPY ZŁÓŻ, PRODUCENCI
Tytan jest stosowany do produkcji specjalnych gatunków stali oraz licznych stopów. Stopy tytanu służą do budowy reaktorów atomowych, statków morskich, samolotów i maszyn.
W przyrodzie istnieje ponad 70 minerałów zawierających tytan. Najważniejsze o znaczeniu przemysłowym to: ILMENIT FeTiO3, RUTYL TiO2, TYTANOMAGNETYT Fe3O4 TiO2.
W skorupie ziemskiej tytan występuje przede wszystkim w magmach bazaltowych. Duża część związana jest z ilmonitem i tytanomagnetytem. Typy złóż rud tytanu: magmowe, okruchowe.
Złoża magmowe- tytan występuje w skałach ultrazasadowych i alkaicznych. Ciała rudne związane są z ilmenitem i ilmenitomagnetytem oraz rutylem i hematytem. Złoża RPA, Rosja, Kanada.
Złoża okruchowe- złoża tego typu ciągną się niekiedy na długości 100 do 150 km i szerokości 20 do 60 m a grubość waha się od kilkudziesięciu cm do 4 m. Zawartość minerałów tytanu waha się od 1 do 60%. Źródłem powstania tych złóż były skały intruzywne zawierające magnetyt i ilmenit. Złoża okruchowe występują jako przybrzeżno-morskie i aluwialne. Występowanie: Australia, Brazylia, USA, Indie, Rosja, Nowa Zelandia.


(…)

… kruszcowe PbS - galena - ruda ołowiu ZnS - sfaleryt - ruda cynku. Galena i sfaleryt pochodzą głównie ze złóż pierwotnych. Zwietrzałe rudy cynku i ołowiu zwane w gwarze górniczej galmanami. Typy złóż cynku i ołowiu :
- złoża skarnowe - tworzą się na kontakcie skał węglanowych i kwaśnych skał magmowych (granity, porfiry) Ważniejsze złoża tego typu : Franklin (USA); Tetiuche, Kara - Mazor, (były ZSRR…
…)leucyt, -Al2O3korund (strona mineralogiczna ).
Glin czysty techniczne nazywamy aluminium. Rudy aluminium to Boksyty (główny surowiec prod. Al. ) zbudowane z różnych minerałów zawierających Al.
Proces powstania boksytów : a)-wietrzenie wylewnych skał magmowych w warunkach podzwrotnikowych, zwrotnikowych w formie pokryw; b)- tworzą się w klimacie wilgotnym, ciepłym w wyniku wietrzenia skał wapiennych.
Typy złóż Al. (genetycznie): a)- wietrzeniowe: na skałach magmowych obojętnych (USA, Indie, Brazylia, Gwinea); b)- osadowe: rozwinęły się w wyniku wietrzenia skał wapiennych (Francja, Włochy, Węgry, Jugosławia); c)- magmowe: wyjątek jedynie na półwyspie Kola; Źródło do produkcji Al.: boksyty, alumina (mieszanina, półprodukt). Produkcja w Polsce (94r): 49,5tyś. ton; import 26,9; eksport 2,1; w sumie…
… ferrochromu, jako dodatku do wielu stali. Chrom z niklem, kobaltem glinem tworzy stopy tzw. stellity. Związki chromu stosuje się do produkcji ogniotrwałych wykładzin pieców hutniczych. Chrom związany jest przede wszystkim ze skałami ultrazasadowymi (perodytu, serpentynitu). W przyrodzie występuje kilkadziesiąt minerałów zawierających metaliczny chrom (chromit FeCr2O4 - zawierający 47-60% chromu jest związany…
… kruszcowe,typy złóż,producenci,ceny.
Główne minerały:kasyteryt-główne znaczenie(zawiera 78.6%)
stanin-zawiera 27.6%cyny
canfildyt Typy złóż : -pegmatytowe-dość powszechne lecz nie mają znaczenia gospodarczego.
-pneumatolityczne-związane z typem gejzerowym -hydrotermalne-
-osadowe-duże znaczenie przemysłowe.
Kasyteryt-może koncentrować się w złożach okruchowych dzięki dużej odporności na wietrzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz