Minerały solne - złoża soli kamiennej i potasowej w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4487
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Minerały solne - złoża soli kamiennej i potasowej w Polsce - strona 1 Minerały solne - złoża soli kamiennej i potasowej w Polsce - strona 2

Fragment notatki:

Minerały solne
Sole mineralne są podstawowymi surowcami dla nowoczesnego przemysłu chemicznego. Wytwarza się z nich: siarczan sodowy, węglan potasowy, azotany, jodki i bromki, kwas solny, chlor, chlorany i nadchlorany, magnezję
i wiele innych wartościowych chemikaliów. Skałotwórcze minerały solne:
- halit NaCl, sylwin KCl, Karnalit MgCl2*KCl*6H2O, kizeryt MgSO4*H2O,
anhydryt CaSO4, gips CaSO4*2H2O, langbajnit K2SO4*2MgSO4, polihalit
K2SO4*MgSO4 *2CaSO4*2H2O, kainit KCl*MgSO4*3H2O
Złoża soli kamiennej w Polsce
Sól kamienna Polska posiada liczne i bogate złoża soli kamiennej. Są one związane z formacją cechsztyńską i mioceńską. Cechsztyńskie złoża w pn i środkowej Polsce oraz na monoklinie przed sudeckiej. Osady tej formacji występują prwie na 2/3 powierzchni Polski. W centrum zagłębia cechsztynskiego na niżu polskim gdzi seria solna wykazuje njwiększą pierwotną miąższość ponad 1000 m. , spąg jej znajduje się na głębokości poniżej 6000 m. Przeciętna głębokość stropu solonośnego cechsztynu jest za duża dla działalności górniczej. Związku z tym zagospodarowanych jest tylko kilka wysadów solnych, na których eksploatyje się sól kamienną. Złoża wielkopolsko - kujawskie - mają bardzo skomplikowaną tektonikę. Występują w postaci wysadów solnych, które pod wpływem działana czynników tektonicznych przebiły osady mezozoiczne. Wysady solne występują: Inowrocław, Wapnie, Górze, Kłodawa, Lubieniu, Mogilnie i Rogoźnie. Sól w wysadach jest czysta w odróżnieniu od soli podkarpackiej (zanieczyszczona iłem).
Złoże Wapno - występuje w postaci wąskiej intruzji szczelinowej, dł. 8000m.
Szer. 400m. Górna powierzchnia soli leży na głębokości około 180m. Wysad jest przykryty czapą gipsową.
Złoże Kłodawa - ma forme wysadu przykrytego czapą iłowo gipsową. Zwierciadło solne leży na głębokości od 100 do 350 m. Wysad Kłodawski występuje na dł 26 km. Max szer. 2 km w Kłodawie.
Złoże Chłapowo - Mieroszyno - jest to złoże soczewkowe, poziomo leżące w rejonie Zatoki Puckiej na gł. poniżej 700m. Zasoby soli kamiennej są tutaj szacowane na kilka miliardów ton.
Mioceńskie złoża w zapadlisku przed Karpackim.
Występuje wśród neogeńskich osadów zapadliska przed karpackiego. Osady te na Śląsku leżą bezpośrednio w karbonie, a w okolicach Krakowa i Tarnowa na utworach jury i kredy. Złoża mioceńskie Podkarpacia i Górnego Śląska występują w formie pokładów i dużych sfałdowanych brył.
Złoże Wieliczki - występują tu dwa poziomy soli. Złoże udostępnione górniczo na przestrzeni 4 km w kierunku Wsch-Zach osiąga głębokość 360m. Złoże Bochni - podobnie jak w Wieliczce utwory solonośne zostały silnie sfałdowane przez nasuwające się utwory fliszu karpackiego z południa. Złoże Bochenskie występuje w postaci soczewy miąższości kilkunastu do 200m.


(…)

… - Moszczenica jest przeznaczona na podziemny magazyn gazu ziemnego. Na monoklinie przed sudeckiej jest jedno udokumentowane złoże o zasobach 2,9 mld. ton (3,65% zasobów Polski). Szacunkowo określa się zasoby soli kam. W nadkładzie złóż miedzi na 25 mld ton. Łącznie mamy 20 złóż soli kamiennej z tego 6 zakładów jest czynnych, w tym tylko jedna kopalnia szybowa Sucha w Kłodawie.
Wydobycie 1996r wyniosło 3099 tys…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz