Fizyka eksperymentalna - strona 2

note /search

Rezonans szeregowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

Rezonans szeregowy Rezonansem nazywamy zjawiska szubkiego wzrostu amplitudy drgań układu fizycznego, gdy częstotliwość zewnętrznych drgań wymuszających jest zbliżona do częstotliowści drgań własnych układu - amplituda osiąga wartość maksyma...

Rozchodzenie fali elektromagnetycznej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Rozchodzenie fali elektromagnetycznej Fala elektromagnetyczna o długości ok. 3 cm badana w tym ćwiczeniu generowana jest przez klistron refleksowy. Urządzenie to wytwarza drgania elektromagnetyczne w postaci fali. Fala ta poprzez falowód zakończon...

Wyznaczanie współczynnika załamania światła - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2576

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIANIA ŚWIATŁA REFRAKTOMETREM ABBEGO. Ćwiczenie polegało na wyznaczeniu przy użyciu refraktometru Abbego współczynników załamania światła dla wodnych roztworów gliceryny a następnie na sporządzeniu zależności tego...

Wyznaczanie współczynnika asorpcji promieni gamma

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1295

Wyznaczanie współczynnika asorpcji promieni gamma Pochłanianie promieniowania gamma spowodowane jest w głównej mierze przez procesy takie jak zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona oraz proces tworzenia par. Z tego wynika , że każdemu proc...

Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela: Ustawiamy na ławie optycznej przedmiot , soczewkę oraz ekran w sposób pokazany na rysunku. Niech d oznacza odległość przedmiotu AB od ekranu E. Otrzymamy wtedy równanie soczewki następując...

Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1568

Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Teoria kinetyczno - molekularna budowy materii przyjmuje, ze ciała zbudowane są z atomów lub cząstek. Elementy tych ciał znajdują się w ciągłym ruchu. Do określenia położenia cząstki potrzebna jest minimalna liczba współrzędnych czyli tzw.

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1484

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra Waga Mohra jest odmianą wagi belkowej tak zmodyfikowanej by można było dokonywać wyznaczeń gęstości cieczy. Waga ta składa się z dość ciężkiej podstawy zaopatrzonej w wysuwane ramie na którym wspiera się belka wagi. Jedno ramie wagi jest podzielone ...

Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej - omówienie ...

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1680

Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą ławy optycznej Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone dwiema powierzchniami kulistymi (wypukłymi lub wklęsłymi ) lub jedną powierzchnią kulistą a jedną płaską. Promieniami krzywizn soczewki nazywamy promienie kul , których częściami są powierzch...

Wyznaczanie stałej Plancka - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1694

Wyznaczanie stałej Plancka oraz pracy wyjścia Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na emisji elektronów z powierzchni metali wywołanej pochłanianiem prze elektrony będące w ...

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności ciał stałych - omówienie ...

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności ciał stałych Ciała stałe ,ciecze i gazy zmieniają swoje wymiary liniowe podczas ogrzewania. Poza nielicznymi wyjątkami wymiary liniowe ciał stałych rosną ze wzrostem temperatury .Przyrost długości ciała stałego jest wprost proporcjonalny do długości tego ci...