Fizyka eksperymentalna

note /search

Badanie spektroskopem pryzmatycznym - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

Badanie spektroskopem pryzmatycznym Wszystkie pomiary spektrofotometryczne polegają na zarejestrowaniu i ewentualnym zmie­rzeniu widma emitowanego, bądź absorbowanego, przez badaną próbkę materiału. Widmo emisyjne badamy w przypadku substan...

Badanie współczynnika lepkości za pomocą - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Badanie współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru Hiplera. Wiadomości wstępne: Lepkość jest właściwością gazów i cieczy która charakteryzuje ich opór podczas płynięcia wywołanego siłami zewnętrznymi. Niekiedy zjawisko to nazywa się ta...

Drgania relaksacyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Drgania relaksacyjne Drgania relaksacyjne należą do ruchu drgającego. W ćwiczeniu zajmować będziemy się drganiami relaksacyjnymi w obwodzie elektrycznym, w którym wzrost i spadek na...

Ferromagnetyki i ich badanie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

Ferromagnetyki i ich badanie. Materiały ferromagnetyczne różnią się zasadniczo od pozostałych środowisk jednym kluczowym parametrem, jakim jest przenikalność magnetyczna. W praktyce używa się pojęcia względnej przenikalności magn...

Pomiar pojemności kondensatora metodą mostka - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2758

Pomiar pojemności kondensatora metodą mostka Wheatstone`a Stan elektryczny przewodnika jest scharakteryzowany przez jego ładunek i potencjał. W miarę wzrostu ładunku przewodnika naładowanego jego potencjał wzrasta liniowo, a więc: gdzie: kolejne coraz wyższe ładunki jakimi naładowany został badan...

Pomiar temperatury pirometrem - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2226

POMIAR TEMPERATURY PIROMETREM OPTYCZNYM Każde ciało znajdujące się w temperaturze wyżej niż 0 K jest źródłem promieniowania termicznego, wywołanego ruchem cieplnym cząsteczek i atomów, a zarazem odbiornikiem takiego promieniowania. Promieniowanie padające na ciało może być przez nie odbite, pochłon...

Pomiary mikroskopowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204

Pomiary mikroskopowe. Mikroskop: Mikroskop jest to przyrząd optyczny umożliwiający obserwację drobnych szczegółów. Najprostszym mikroskopem jest pojedyncza soczewka lub zespół soczew...

Pomiary polaryskopowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Pomiary polaryskopowe Światło naturalne ( niespolaryzowane ) jest mieszaniną fal o różnych płaszczyznach polaryzacji i o zmiennych w czasie , względnych przesunięciach fazowych. Do otrzymywania światła spolaryzowanego stosuje się urządzenia zwane polaryzatorami. Obecnie najczęściej stosuje się do ...

Pomiary spektrofotometryczne - omówieni e

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1309

Pomiary spektrofotometryczne Widmem optycznym nazywamy obraz uzyskany w wyniku rozszczepienia promieniowania polichromatycznego na składowe o różnych długościach fal. W zależności od sposobu powstawania , widma dzielą się na emisyjne i absorpcyjne.Widmo emisyjne , czyli widmo światła emitowanego pr...