Zarządzanie rozwojem organizacji - strona 2

note /search

Modele przedsiębiorstwa- Wykład 5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1337

MODELE Model Bleicher'a (bada potencjał wewnętrzny organizacji) Wewnętrzny rozwój przedsiębiorstwa (fazy następują w kolejności) Faza pionierska (opanowywanie technologii, kształtowanie produktu/usługi) Faza zdobywania rynku (zdobywanie rynków, orientacja na system zarządzania, funkcjonalny ty...

Fazy rozwoju organizacji- Wykład 6

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2037

GREINER L.E. Greiner jest jedynym badaczem, który rozwój organizacji odnosi wyłącznie do fazy wzrostu. Rosnącą wielkość przedsiębiorstwa, definiuje on wzrostem liczby zatrudnionych i obrotu. Wzrost przedsiębiorstwa przechodzi przez 5 zróżnicowanych faz rozwoju Każda faza składa się z fazy ewolu...

Zarządzanie Rozwojem Organizacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4025

O czym jest te dokument, przekonajcie się sami. Oto tematy w nim poruszone: diagnoza faz rozwoju przedsiębiorstwa, określenie identyfikatorów poszczególnych faz rozwoju, diagnoza fazy rozwoju przy wykorzystaniu list kontrolnych, analiza ro...