Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 4

Instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 329
Wyświetleń: 658

Instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej. Wybór celów i środków polityki handlowej warunkują czynniki wewnętrzne (m.in. poziom rozwoju gospodarczego, utrzymanie poziomu zatrudnienia, stabilizacja cen, struktura klasowa społeczeństw...

Pieniądz międzynarodowy- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1260

Pieniądz międzynarodowy. Czynniki określające m-n charakter waluty nardowej wielkośc PKB udział danego państwa w handlu m-n stabilnośc pieniądza wielkośc i stopień rozwoju rynków finansowych Korzyści dla eminenta waluty międzynarodowej efekty ekonomiczne - tzw. Dochody z

Waluta międzynarodowa i międzynarodowe systemy walutowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 490
Wyświetleń: 910

WALUTA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY WALUTOWE Waluta międzynarodowa wszystkie rodzaje pieniądza powszechnie i w długim czasie uznawanego we wzajemnych rozliczeniach przez kraje trzecie, z których żaden nie jest jego emitentem i p...

Walutowo - finansowa działalność systemu ONZ- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 357
Wyświetleń: 399

Walutowo - finansowa działalność systemu ONZ. MFW Sytuacja prawna: Pełna osobowość prawna Zdolność do zawierania umów Zdolność do nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości Występowanie w sądzie w charakterze strony Przywileje: - własność i aktywa MFW nie podlegają konfiskacie ani rewizj...

Współczesny handel międzynarodowy- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 308
Wyświetleń: 574

Współczesny handel międzynarodowy. PKB opisuje zagregowaną wartośc dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najcześciej w ciagu roku) Terms of trade - stosunek cen w eksporcie kraju do cen w imporcie Teorie międzynarodowego podziału pracy: Teorie ...

Wybrane ugrupowania integracyjne w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 343
Wyświetleń: 770

Wybrane ugrupowania integracyjne w Europie. Co sprzyja integracji: sąsiedztwo geograficzne wspólne rynki zbytu wspólne surowce wola integracji korzyści płynące z integracji wspólna kultura podobne systemy polityczne uwarunkowania historyczne podobne problemy/zagrożenia Co ogranicza integra...

Zadłużenie międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 644
Wyświetleń: 980

Zadłużenie międzynarodowe. Zadłużenie zagraniczne - istnienie na dany moment zobowiązań finansowych w stosunku do zagranicy, wynikających z importu kapitału w różnych formach, na przykład emisji obligacji na rynek światowy, pożyczek bankowych i rządowych, kupna towarów i usług na warunkach kredytow...

Runda z Doha - wykład z międzynarodowych stosunków gospodarczych

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

Runda Doha Runda z Doha (inaczej nazywana Rundą Rozwoju) zainicjowana została przez ministrów państw członkowskich WTO 9-13 listopada 2001 roku w stolicy Kataru - Doha. Po raz pierwszy kraje WTO zdecydowały się za główny cel negocjacji przyjąć poprawę warunków gospodarczych w krajach najbiedniejszy...

Efekty integracji -opracownanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Efekty integracji: Efekt kreacji handlu A) przed integracją B) po integracji KRAJ A KRAJ B KRAJ A KRAJ B Cena towaru Cena towaru Cena towaru Cena towaru x=110 x'= 100 x = 110 x' = 100 120 100 CŁO 20% Efekt zmian kierunku handlu A) przed integracją B) po integracji CŁO 20% KRAJ A KRAJ B KRAJ A...

Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce świaowej -opracowanie...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050

PROCESY INTEGRACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Integracja; proces scalania się gospodarek narodowych, polega na rozwijaniu takich powiązań gospodarczych, które wszystkim krajom należącym do ugrupowania integracyjnego przynoszą korzyści większe od możliwych do uzyskania w przypadku braku...