Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

note /search

Polityka handlowa-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

Pytania przykładowe z MSE Teoria wymiany i polityka handlowa 1. Nakłady jednostkowe pracy na produkcję dobra „C” i „W” kształtują się w kraju i zagranicą (oznaczoną *) następująco: alc = 6 alw = 8 a∗ =12 lc a∗ =12 lw Z powyższe...

Liberalizacja międzynarodowych przepływów kapitału-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Dr hab. Adam Koronowski Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład 18: Liberalizacja międzynarodowych przepływów kapitału Liberalizacja transakcji kapitałowych z zagranicą oznacza znoszenie prawnych restrykcji w tej dziedzinie, co jest tożsame ze stosownym rozszerzeniem zakresu wymienialności...

Finanse-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

Pytania przykładowe do kolokwium z MSE: część finansowa 1. O każdej z poniższych transakcji powiedz, czy została zaksięgowana prawidłowo w bilansie płatniczym Polski: (a) wynagrodzenie francuskiego architekta zatrudnionego przez polską firmę, opłacone przelewem na jego konto w banku w Paryżu, przy...

Determinanty struktury bilansu płatniczego-zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNE UW, 2007/08 Temat 2: Determinanty struktury bilansu płatniczego: podejście elastycznościowe i międzyokresowe Zadanie 1 Załóżmy, że Stany Zjednoczone eksportują do Niemiec 1 mln procesorów po cenie 100 USD za sztukę i importują 2000 samochodów BMW po cen...

Determinanty kursu walutowego w długim okresie-zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNE UW, 2007/08 Temat 3: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Zadanie 1 Oblicz wyrażone w złotych stopy zwrotu z inwestycji z następujących aktywów: (a) rzadki znaczek pocztowy...

Kurs walutowy oraz bilans płatniczy-zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1974

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNE UW, 2007/08 Temat 1: Kurs walutowy oraz bilans płatniczy – dwa kluczowe pojęcia w gospodarce otwartej Zadanie 1 (na rozgrzewkę;-) Wyobraź sobie, że dysponujesz kwotą 1 miliona złotych. Posługując się danymi zawartymi w poniższej tabeli powiedz, ile możes...

Unia monetarna-zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNE UW, 2007/08 Temat 6: Unia monetarna Zadanie 1 Co to jest unia monetarna? Sformułuj trzy warunki unii monetarnej wymieniane przez teorię integracji gospodarczej. Czy warunki te spełnia EMU (Econom...

Model Heckschera-Ohlina - część I-zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1505

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNE UW, 2007/08 Temat 9: Model Heckschera-Ohlina - część I Zadanie 1 Przypuśćmy, że jakiś kraj wytwarza wino (W) i ser (C) zużywając posiadany zasób 400 jednostek pracy (roboczogodzin) (L) i 600 jedno...

Model Heckschera-Ohlina – część II-zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNE UW, 2007/08 Temat 10: Model Heckschera-Ohlina – część II Zadanie 1 Polska i Madagaskar wytwarzają żywność i artykuły chemiczne przy pomocy dwóch dostępnych czynników produkcji, kapitału i pracy (które mogą być substytutami w pewnym zakresie). Produkcja ż...