Model Heckschera-Ohlina – część II-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model Heckschera-Ohlina – część II-zadania - strona 1 Model Heckschera-Ohlina – część II-zadania - strona 2

Fragment notatki:

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
WNE UW, 2007/08
Temat 10: Model Heckschera-Ohlina – część II
Zadanie 1
Polska i Madagaskar wytwarzają żywność i artykuły chemiczne przy pomocy dwóch dostępnych
czynników produkcji, kapitału i pracy (które mogą być substytutami w pewnym zakresie). Produkcja żywności jest względnie pracointensywna, zaś chemii kapitałointensywna. Jeżeli Polska
jest względnie obficie wyposażona w kapitał, to jakich strumieni handlu między tymi krajami
należy się spodziewać?
(a) Narysuj krzywe możliwości produkcyjnych obu krajów.
(b) Zaznacz relacje cen względnych i punkty równowagi autarkicznej.
(c) Określ położenie linii terms of trade i wielkość wymiany handlowej.
(d) Co się dzieje z cenami dóbr a co z wynagrodzeniami czynników produkcji? Posłuż się
odpowiednim twierdzeniem.
(e) Dlaczego handel się opłaca? Dlaczego rozmiary wymiany handlowej są wyraźnie mniejsze
niż w modelu Ricardo?
Zadanie 2
W Australii produkuje się dwa dobra: węgiel (C) i wełnę (W). Do produkcji używa się siły roboczej, jest ona jednak zróżnicowana pod względem kwalifikacji. Produkcja w sektorze węglowym
w sposób względnie intensywny wykorzystuje wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą.
(a) Na diagramie Lernera-Pearce’a narysuj krzywe izowartości dla węgla i wełny.
(b) Na tym samym diagramie narysuj linię jednostkowego kosztu. Zaznacz punkty produkcji.
Co w tym diagramie określa stosunek nakładów czynników produkcji w obu sektorach?
(c) Jeśli Australia jest względnie obficie wyposażona w wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, to które dobro będzie eksportować?
(d) Załóżmy, że cena wełny jest ustalona. Jakiej zmiany relacji cen można się spodziewać po
rozpoczęciu wymiany handlowej? Zaznacz tę zmianę na wykresie.
(e) Jak zmienią się wynagrodzenia nominalne i siła nabywcza pracowników w Australii?
Zadanie 3
Dane są funkcje produkcji dóbr przemysłowych (M) oraz żywności (F) w postaci Cobb-Douglasa:
1−α
α
α
M = Kmm L1−αm oraz F = Kf f Lf f , gdzie 1 αm αf 0 – oznaczają współczynniki kapitam
łointensywności.
(a) Wiedząc, że całkowity zasób kapitału w gospodarce wynosi K a całkowity zasób pracy
L oraz znając ceny dóbr i przez to wynagrodzenia czynników produkcji (płace i koszt
kapitału w i r) wyznacz w jaki sposób dzieli się siła robocza i kapitał między sektory.
Przyjmij, że λm = Lm /L – część siły roboczej zatrudniona w sektorze przemysłowym
oraz γm = Km /K – kapitał zatrudniony w tym sektorze.
(b) Sformułuj twierdzenie Rybczyńskiego i udowodnij je.
Zadanie 4E
W pewnej gospodarce wytwarza się dwa dobra Q1 i Q2 przy użyciu kapitału K i pracy L.
Funkcja produkcji w i-tym sektorze dana jest wzorem:
Qi = (Ki )βi (Li )1−βi
1
2
gdzie β1 = 3 oraz β2 = 1 . Preferencje reprezentatywnego konsumenta można przedstawić
3
następującą funkcją użyteczności:
α 1−α
U (C1 , C2 ) = C1 C2
gdzie α = 5 . Zakładamy, że wszystkie założenia modelu Heckschera-Ohlina są spełnione.
7
(a) Wyznacz optymalne proporcje K/L dla obu sektorów.
(b) Wykorzystując odpowiedź z punktu (a) znajdź postać

(…)

… w autarkii (p1 /p2 ). Wykorzystując odpowiedź z punktu
(c) wyraź tę relację jako funkcję całkowitych zasobów pracy i kapitału.
(f) Jaka jest zależność między względnymi cenami a wyposażeniem w czynniki produkcji
w tym kraju?
(g) Jeśli kraj ten jest względnie obficie wyposażony w pracę w stosunku do zagranicy, to
które dobro będzie eksportował?
Zadanie 5E
Załóżmy, że świat składa się z dwóch gospodarek: Kraju…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz