Determinanty struktury bilansu płatniczego-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Determinanty struktury bilansu płatniczego-zadania - strona 1 Determinanty struktury bilansu płatniczego-zadania - strona 2 Determinanty struktury bilansu płatniczego-zadania - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
WNE UW, 2007/08
Temat 2: Determinanty struktury bilansu płatniczego: podejście
elastycznościowe i międzyokresowe
Zadanie 1
Załóżmy, że Stany Zjednoczone eksportują do Niemiec 1 mln procesorów po cenie 100 USD za
sztukę i importują 2000 samochodów BMW po cenie 50000 EUR za pojazd. Przyjmijmy także, że
początkowo kurs walutowy wynosi 1 USD/EUR. W jaki sposób 10% deprecjacja dolara względem
euro wpłynie na saldo handlowe Stanów Zjednoczonych? Uzupełnij poniższą tabelę prezentującą
skutki deprecjacji przy różnych założeniach co do elastyczności popytu na wymieniane towary.
Wszystkie wartości wyraź w dolarach. Przyjmijmy, że εX to cenowa elastyczność popytu na
dobra eksportowane, zaś εM to cenowa elastyczność popytu na dobra importowane.
Przed deprecjacją
Po deprecjacji
εX :
0
1
2
1
εM :
0
0
1
2
3
4
3
5
Wielkość eksportu
Wielkość importu
Cena dobra eksportowego
Cena dobra importowego
Przychody z eksportu
Wydatki na import
Bilans handlowy
Wyjaśnij pojęcie krzywej J i podaj czynniki, które mogą odpowiadać za jej kształt.
Zadanie 2
Warunek Marshalla–Lernera pokazuje przy jakich warunkach deprecjacja (lub dewaluacja) waluty krajowej prowadzi do poprawy salda handlowego.
(a) Na jakich założeniach opiera się wyprowadzenie tego warunku?
(b) Przyjmijmy, że wszystkie konieczne założenia są spełnione. Bilans handlowy wyrażony
1
w walucie obcej można zapisać jako: T B ∗ = E XD (E) − MD (E), przy upraszczającym
założeniu, że P = P ∗ = 1. Kurs walutowy zapisujemy w kwotowaniu bezpośrednim. Wyprowadź warunek poprawy salda bilansu handlowego pod wpływem deprecjacji waluty
krajowej.
(c) Wyprowadź warunek poprawy salda bilansu handlowego pod wpływem deprecjacji waluty krajowej, jeśli bilans handlowy wyrażony jest w walucie krajowej. Czy oba warunki
są sobie równoważne?
(d) Czy warunek Marshalla–Lernera jest zbyt słabym, czy zbyt mocnym warunkiem poprawy
bilansu handlowego wskutek dewaluacji, jeśli założymy, że początkowo mamy do czynienia z deficytem bilansu handlowego? Czy odpowiedź zależy od tego, w której walucie
wyrażony będzie bilans handlowy?
(e) Czy możliwe jest, aby deprecjacja waluty krajowej poprawiała bilans handlowy wyrażony
w walucie krajowej i jednocześnie pogarszała go w walucie zagranicznej? Jakie musiałoby
być saldo bilansu handlowego aby było to możliwe?
1
Zadanie 3
Załóżmy, że ceny krajowe i zagraniczne znormalizowano do jedności (P = P ∗ = 1), popyt na
krajowy eksport dany jest funkcją Xd (E) = 50+100E (wyrażony w walucie krajowej), zaś popyt
na import dany jest przez Md (E) = 250 − 100E 2 (wyrażony w walucie zagranicznej).
(a) Załóżmy, że początkowo bilans handlowy wynosi zero. Czy deprecjacja waluty krajowej
poprawi bilans handlowy w tej sytuacji?
(b) Wyznacz przedział wartości kursu walutowego taki, że niewielka deprecjacja waluty krajowej poprawia bilans handlowy w walucie zagranicznej (B ∗ (E) = Xd (E)/E − Md (E))
oraz w tym samym czasie pogarsza bilans handlowy w walucie krajowej (B(E) = Xd ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz