Determinanty kursu walutowego w długim okresie-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Determinanty kursu walutowego w długim okresie-zadania - strona 1 Determinanty kursu walutowego w długim okresie-zadania - strona 2 Determinanty kursu walutowego w długim okresie-zadania - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
WNE UW, 2007/08
Temat 3: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim
okresie
Zadanie 1
Oblicz wyrażone w złotych stopy zwrotu z inwestycji z następujących aktywów:
(a) rzadki znaczek pocztowy, którego cena rośnie z 1500 PLN do 2200 PLN
(b) butelka rzadkiego burgunda rocznik 1978, którego cena rośnie w ciągu roku z 200 EUR
do 250 EUR, podczas gdy euro w tym czasie ulega aprecjacji względem złotego o 5%
(c) obraz Constable’a, którego cena rośnie w ciągu roku ze 100 000 GBP do 115 000 GBP,
podczas gdy cena funta zmienia się w tym czasie z 5,60 PLN/GBP na 4,80 PLN/GBP
(d) obligacja rządu USA dająca nominalnie roczne oprocentowanie w wysokości 4,5%, podczas gdy dolar deprecjonuje się względem złotego o 10%
Zadanie 2
Dysponujemy sumą 1 000 000 PLN, kurs bieżący wynosi 2,45 PLN/USD, zaś kurs oczekiwany
za 6 mies. 2,48 PLN/USD. 6-miesięczna stopa procentowa od depozytów złotówkowych: 4,1%
p. a., 6-miesięczna stopa procentowa od depozytów dolarowych 1,0% p. a.
W które aktywa bardziej opłaca się inwestować? Jaki powinien być kurs bieżący, aby opłacalność inwestowania w oba rodzaje aktywów była taka sama?
Zadanie 3
Jakiego kursu dolara należy się spodziewać za 6 mies. zgodnie z teorią parytetu stóp procentowych, jeśli bieżący kurs wynosi 1,440 CHF/USD, 6-miesięczne oprocentowanie depozytów
denominowanych we frankach wynosi 2% w skali roku, a w dolarach 3% w skali roku?
Zadanie 4
W poniższej tabeli przedstawiono kasowe kursy walut (wyrażone w dolarach USA), 90-dniowe
kursy terminowe oraz 90-dniowe stopy procentowe rynku pieniężnego w Niemczech i Kanadzie.
Spot
Forward
i (per annum)
Niemcy
1,2541
1,2600
3,48%
Kanada
0,8799
0,8822
4,00%
(a) Jaka powinna być 90-dniowa stopa procentowa w USA, aby amerykański inwestor osiągał
największą stopę zwrotu inwestując w swoje aktywa krajowe?
(b) Jeśli kwotowania kursów kasowych zmienią się tak, aby warunek parytetu stóp procentowych był spełniony, to jakiej zmiany wartości euro do kanadyjskiego dolara oczekujesz
następnego dnia? Wyjaśnij dlaczego.
Zadanie 5
Jeżeli 3-miesięczne oprocentowanie depozytów denominowanych w dolarach wynosi 1% p. a.
a spodziewana deprecjacja złotego do dolara w ciągu trzech miesięcy wynosi 0,8%, to jaka
powinna być 3-miesięczna stopa procentowa od depozytów denominowanych w złotych, aby
warunek parytetu stóp procentowych był spełniony?
1
Zadanie 6
Załóżmy, że mamy trzy waluty: j, k oraz m. Pokaż, że gdy ubezpieczony parytet stóp procentowych jest spełniony dla tych trzech par walut dla kursów kasowych, to jeśli nie występuje
możliwość arbitrażu trójwalutowego dla kursów kasowych, nie występuje również ona dla kursów
terminowych.
Zadanie 7
Na poniższym rysunku zaznacz wpływ podanych wydarzeń na bieżący kurs walutowy. Zakładamy, że działa zasada parytetu stóp procentowych. Na czym polegałyby dostosowania w systemie
kursu stałego.
(a) wzrost krajowej stopy procentowej (i ↑)
(b) wzrost kursu oczekiwanego (E e ↑)
(c) wprowadzenie podatku od lokat

(…)

…. Zakładamy, że
działa zasada parytetu stóp procentowych.
(a) wzrost dochodu zagranicy (Y ∗ ↑)
(b) wzrost dochodu krajowego (Y ↑)
(c) wzrost nominalnej podaży pieniądza w kraju (M ↑)
(d) wzrost poziomu cen w kraju (P ↑)
(e) wzrost wrażliwości krajowego popytu na pieniądz na zmiany stopy procentowej
2
RETD(i)
E
E1
F
e
RET (E0 ,i*)
i1
L(Y0)
i
M0 /P0
Zadanie 9
Jeżeli typowy koszyk konsumencki kosztuje w USA 100 USD a w Niemczech 82 EUR, to ile,
zgodnie z teorią parytetu siły nabywczej, powinien wynosić kurs euro (cena euro wyrażona
w dolarach)?
Zadanie 10
W tabeli poniżej przedstawiono ceny magazynu „The Economist” w trzech wybranych krajach.
USA
Włochy
Japonia
Cena
„The Economist”
$ 4,95
e 3,55
670
Kurs walutowy

USD/EUR 1,2541
JPY/USD 119,51
(a) Oblicz ceny magazynu „The Economist” w dolarach.
(b) Oblicz kursy walutowe implikowane przez teorię parytetu siły nabywczej.
(c) Która waluta jest przewartościowana, a która niedowartościowana w stosunku do dolara?
Dlaczego?
Zadanie 11
Wykorzystaj informacje zawarte w tabeli do wyznaczenia tzw. indeksu Big Maca. Jeśli wierzysz
w teorię Big Maca, to jakich zmian kursów powinieneś oczekiwać? W których krajach wolałbyś
robić zakupy i dlaczego?
3
25.03.2006
USA
GBR…
… siły nabywczej w wersji względnej, to jak zmieni się kurs walutowy
euro wyrażony w PLN, jeżeli w tym samym czasie ceny w Polsce wzrosły przeciętnie o 1,5%
a w UE wzrosły przeciętnie o 1,2%?
Zadanie 13
W poniższej tabeli przedstawiono dane nt. indeksu cen konsumpcyjnych (CPI liczone jako indeks
względem roku 1998, w którym CPI=100) i nominalnego kursu korony norweskiej we wskazanych
latach.
rok
1998…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz