Instrumenty polityki handlowej

note /search

Polityka handlowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2646

2012-05-14 Wykład 2 Polityka gospodarcza oddziałuje na system gospodarczy, czyli na układ zjawisk składających się na jego sferę realną. Wykład Polityka handlowa. Definicje. Rodzaje Wykład 2 Z punktu widzenia polityki gospodarczej, szczególne ważne są takie agregaty sfery realnej systemu j...

Powstanie i rozwoj gospodarki światowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1687

2012-05-14 Wykład 1 Handel międzynarodowy istniał już w Starożytności i Średniowieczu. Wykład 1 Cechy: - przedmiotem wymiany były przede wszystkim towary luksusowe, - obroty towarami odbywały się na bardzo małą skalę, - Powstanie i rozwój gospodarki światowej. Internacjonalizacja handlu ...

Dumping - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2142

2012-05-14 Dumping. Postępowania antydumpingowe Dumping - sprzedaż towarów za granicę po cenach niższych od cen uzyskiwanych za nie w analogicznych warunkach na rynku krajowym. Dumping. Postępowania antydumpingowe Art. 1. Porozumienia o sto...

Ograniczenia ilościowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1659

2012-05-14 Ograniczenia ilościowe Ograniczenia ilościowe. Mechanizm ekonomiczny. Znaczenie Ograniczenia ilościowe (quantitative restrictions) - posunięcia państwa, które ograniczają wolumen lub wartość importu bądź eksportu. Mogą one przyjmować formę kontyngentów wartościowych lub ilościowy...

Argumenty na rzecz protekcjonizmu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4921

2012-05-14 Wykład 3 Tradycyjne argumenty na rzecz protekcjonizmu Wykład 3 Argumenty tradycyjne i współczesne na rzecz protekcjonizmu Cechą wyróżniającą jest ich oparcie na klasycznych teoriach handlu międzynarodowego. Można je podzielić na argumenty niesłuszne oraz argumenty słuszne w okr...

Instrumenty wspierania eksportu w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1624

2012-05-17 Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu Promocja gospodarcza obejmuje przede wszystkim : • promocję eksportu (wsparcie promocyjno-informacyjne eksportu) • promocję napływu bezpośredn...

Subwencje i postępowania antysubwencyjne w handlu międzynarodowym - om...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2793

2012-05-14 Subsydia Subwencje i postępowania antysubwencyjne w handlu międzynarodowym W trakcie rundy urugwajskiej zawarto nowe porozumienie w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych. Negocjacje były trudne. Subsydia W nowym porozumieniu na początku sformułowano definicję subwencji . ...

Normy techniczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

2012-05-17 Normy techniczne i sanitarne W ostatnich latach zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na przeszkody w handlu wynikające ze stosowania norm (standardów) technicznych, sanitarnych, bezpieczeństwa produktów, Normy techniczne i sanitarne weterynaryjnych, ekologicznych, a nawet na wymaga...

Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich na przykładzie TBR Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich na przykładzie TBR Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich na przykładzie TBR...