Fuzje i przejścia

note /search

Dywersyfikacja powiązana (koncentryczna)

 • Uniwersytet Gdański
 • Fuzje i przejścia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2884

Dywersyfikacja powiązana (koncentryczna) Wykorzystywanie już posiadanych kluczowych kompetencji w innych branżach: uzupełniający się charakter działalności łączących się przedsiębiorstw, np. jedno przedsiębiorstwo wytwarza półprzewodniki, ...

Fuzje i przejęcia a cykl życia firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • Fuzje i przejścia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1281

Fuzje i przejęcia a cykl życia firmy Powstanie - przewaga wydatków nad wpływami - finansowanie kapitałem własnym i uzupełniająco obcym - kandydat do nabycia, szuka silnego partnera Wzrost - szybki wzrost wymaga zewnętrznego finansowania (zadłużenie, emisja akcji) - kandydat do nabycia - czasami ...

Fuzje i przejęcia w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • Fuzje i przejścia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1358

Fuzje i przejęcia w Polsce: - przed 1989r. - administracyjne decyzje o łączeniu przedsiębiorstw państwowych - po 1989r. - swobodny obrót przedsiębiorstwami(liberalizacja) - 1991r. - powstaje Warszawska Giełda Papierów Wartościowych - lata 90. - istotne znaczenie transakcji prywatyzacyjnych (inw...

Motywy fuzji i przejęć

 • Uniwersytet Gdański
 • Fuzje i przejścia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3472

Motywy fuzji i przejęć. Dlaczego firmy są sprzedawane? Motywy finansowe - straty finansowe przedmioty dezinwestycji - niezbędne duże nakłady inwestycyjne w przedmiot dezinwestycji - wyjście po zrealizowaniu celów inwestycji - sposób pozyskania gotówki - reorganizacja portfela inwestycyjnego -...

Pojęcie fuzji

 • Uniwersytet Gdański
 • Fuzje i przejścia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1498

Pojęcia: Fuzja(merger) - połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw w jeden podmiot:  łączenie przedsiębiorstw w nowy podmiot  wchłanianie przedsiębiorstw przez istniejący podmiot Przejęcie(takeover, acquisition) - zdobycie kontroli przez inwestora nad innym podmiotem zazwyczaj przez nabycie...

Przebieg fuzji i przejęć

 • Uniwersytet Gdański
 • Fuzje i przejścia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1960

PRZEBIEG FUZJI I PRZEJĘĆ I Cykl akwizycyjny nabywcy Przygotowanie transakcji identyfikacja możliwości wzrostu określenie strategicznych przesłanek i celów poszukiwanie i wybór kandydatów Realizacja transakcji due diligence, analiza opłacalności nabycia, wycena organizacja finansowania złoż...

Rynek kontroli przedsiebiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • Fuzje i przejścia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1743

Rynek kontroli przedsiębiorstw (market for corporate control) - rynek kontroli korporacji lub rynek przejęć: rynek, na którym dokonywane są transakcje kupna-sprzedaży praw do kontroli przedsiębiorstw jest częścią rynku kapitałowego Kontrola - zdolność decydowania o finansowej i operacyjnej polit...

Fuzje i przejęcia-ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Fuzje i przejścia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1981

Formy prawn Przejęcia 1.zakup akcji, udziałów 2.zakup zorganizowanej części przed. 3.zakup majątku 4.dzierżawa majątku 5.uzyskanie pełnomocnictwa Fuzje: wchłonięcie firmy przez inny podmiot(przeniesienie całego majątku sp. przejętej na sp. przejmującą/ inkorporującą w zamian za udziały lub akcje sp...

Strategie rozwoju-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Fuzje i przejścia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

Możliwe strategie rozwoju: Rozwój wewnętrzny + mniejsze ryzyko + mniejsze opory ludzkie + możliwość w miarę swobodnego kształtowania organizacji - czasochłonny - możliwość nie uzyskania oczekiwanego kluczowego zasobu(marka, produkt, umiejętności, udział rynkowy) Franchising (