Przebieg fuzji i przejęć

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przebieg fuzji i przejęć - strona 1 Przebieg fuzji i przejęć - strona 2 Przebieg fuzji i przejęć - strona 3

Fragment notatki:

PRZEBIEG FUZJI I PRZEJĘĆ
I Cykl akwizycyjny nabywcy
Przygotowanie transakcji
identyfikacja możliwości wzrostu
określenie strategicznych przesłanek i celów
poszukiwanie i wybór kandydatów
Realizacja transakcji
due diligence, analiza opłacalności nabycia, wycena
organizacja finansowania
złożenie oferty, negocjacje
Integracja przedsiębiorstw
połączenie
ocena i kontrola konsolidacji
II Faza przygotowania transakcji
Przed transakcją…
Zachowanie tajemnicy
- przedwczesne ukazanie się informacji o przejęciu może spowodować wzrost kursu akcji przejmowanej spółki(wzrost kosztów przejęcia)
- wypłynięcie informacji o przygotowywanym wrogim przejęciu może umożliwić zarządowi spółki-celu podjęcie działań obronnych
- uzyskanie informacji o fuzji spółek przez firmy konkurencyjne może ułatwić im planowanie działań na rynku
Identyfikacja możliwości wzrostu
- wewnętrzne: nowa fabryka, nakłady B+R, rozbudowa sieci sprzedaży
- zewnętrzne: franchising, alians strategiczny, joint venture, licencje, fuzje?
Określenie strategicznych przesłanek i celów operacji
Cele: główny, cząstkowy SMART
Poszukiwanie i wybór kandydatów do nabycia
- kontakty osobiste zarządu, właścicieli
- pośrednictwo org. branżowych, firm konsultingowych oraz banków inwestycyjnych
III Faza realizacji transakcji
Realizacja transakcji:
Kontakt między zarządami/właścicielami firm
Wstępne analizy - na podstawie ogólnie dostępnych informacji
Badania due diligence, analiza opłacalności nabycia, wycena
Organizacja finansowa
Złożenie oferty, negocjacje i podpisanie umowy
Analizy, analizy…
2/3 nabywców przeprowadza badanie due diligence po przejęciu - „aby dowiedzieć się, co zostało kupione”.
Badania Hunta, London Business School
Tymczasem fuzje i przejęcia to zazwyczaj jedne z najdroższych inwestycji! Analiza due diligence - Due diligence - dosłownie: należyta staranność
- Zakres badania:
kondycja finansowa (przede wszystkim, ale nie wyłącznie!)
pozycja rynkowa
zagadnienia prawne
inne aspekty, np. technologia, środowisko, kadra zarządzająca
- Pełne badanie (transakcje przyjazne)
- Badanie uproszczone (transakcje wrogie)
- Nabywca uzyskuje formalną zgodę na pełne badanie
- Cele due diligence (oraz wyceny):


(…)

… licznych obowiązków, np. przedstawienie inwestorom prospektu emisyjnego
- Dla niektórych spółek jest to mechanizm umożliwiający bardzo szybki wzrost
Znalezienie celu przejęcia
Zaoferowanie wymiany akcji
Wyemitowanie nowych akcji
Operacja powtarzana jest wielokrotnie, w rezultacie powstaje potężna korporacja
Negocjacje
- Strony wyznaczają:
- zespoły negocjacyjne
- strategie negocjacyjne
- Kupujący…
…)
- Kiedy due diligence jest szczególnie ważne?
Fuzje związane z głęboką integracją łączących się firm
Operacje o dużych rozmiarach
Transakcje poza własną podstawową dziedziną
Przejęcia na rynkach zagranicznych
Organizacja finansowania
- wyłącznie środki własne (gotówka, aport)
- najprostsze rozwiązanie
- częściowo kapitał obcy
Zorganizowanie konsorcjum banków udzielających kredyt
Emisja obligacji, bonów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz