Fuzje i przejęcia-ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fuzje i przejęcia-ściąga - strona 1 Fuzje i przejęcia-ściąga - strona 2

Fragment notatki:

Formy prawn Przejęcia 1.zakup akcji, udziałów 2.zakup zorganizowanej części przed. 3.zakup majątku 4.dzierżawa majątku 5.uzyskanie pełnomocnictwa Fuzje: wchłonięcie firmy przez inny podmiot(przeniesienie całego majątku sp. przejętej na sp. przejmującą/ inkorporującą w zamian za udziały lub akcje sp. przejmującej) 2.wchłonięcie 2lub więcej firm przez nowy podmiot(zawiązanie nowej sp. kapit, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się sp. w zamian za udziały lub akcje w nowej sp.) F i M (M&A) 1.sposób realizacji strategii rozwoju zewnę 2.jedna z kategorii inwestycji kapitał, obok inwest rzeczowych 3.jedne z najbardziej czasochłonnych inwestycji: a)przygotowanie i realizacja transakcji- co najmniej kilka miesięcy b)integracja przed.- co najmniej 1-2 lata 3.mają przeważnie większą wartość od inwest. rzeczowych 4.wymagają zaangażowania wielu podmiotów: kierownictwo, pracownicy łączących się firm, ich akcjonariusze, banki, doradcy, organy antymonopolowe 5.są jednymi z najbardziej skomplikowanych inwestycji: wymagają wiedzy z dziedziny zarządzania, finansów, marketingu, prawa, psychologii, ekologii 6.realizowane są na rynku kontroli przedsiębiorstw 5 fal proc. konsolid . 1. Przełom XIX i XXw. (USA)- głównie przejęcia poziome, tendencje do monopolizowania branż, powstają giganty przemysłowe, boom kończy się, gdy wkraczają władze antymonopolowe. 2 .L. 20.- do czasu wielkiego kryzysu (1929)- przede wszystkim transakcje poziome, powstają oligopole(kilka firm dominujących na rynku) 2.II poł. Lat 50.- 1970 - era konglomeratów 3.L. 80.- LBO, obligacje śmieciowe, wrogie przejęcia, rozbudowane techniki obrony, inżynieria finansowa, fuzje i przejęcia mają zasięg światowy 4.1995- 2000 (okres bańki internetowej)- globalizacja, transakcje poziome, bardzo wysokie wartości transakcji Obligacje śmieciowe -wysoko%, na krótki czas Konglomeraty - firmy prowadzące działalność w różnych, niepowiązanych ze sobą działalnościach. gł zaletą jest dywersyfikacja ryzyka w Polsce: przed 1989r.- administracyjne decyzje o łączeniu przedsiębiorstw państwowych - po 1989r .- swobodny obrót przedsiębiorstwami(liberalizacja) 1991r. - powstaje War. Giełda PW lata 90 .- istotne znaczenie transakcji prywatyzacyjnych (inwestorzy krajowi i zagraniczni, głównie branżowi, także leasing pracowniczy) - ekspansja inwestorów zagranicznych, głównie branżowych w L. 90 . rozpoczynają działalność fundusze venture capital pierwsza poł. lat 90 . - przejęcia za długi (sektor bankowy), banki stają się właścicielami szeregu firm, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań wobec banków (BPU-Bankowe Postępowanie Ugodowe) w 1994r . powstało 15 funduszy NFI (Narodowe Fundusze Inwestycyjne) zarządzających akcjami 413 sp. uczestniczących w Programie Powszechnej Prywatyzacji, (fundusze - uczestnikiem strony podażowej i popytowej rynku)

(…)

…. giełdowa zostaje przejęta(Domplast przez Rubbermoid)- wezwanie do sprzedaży akcji od poł L. 90. ogłaszanych jest coraz więcej wezwań do sprzedaży akcji sp. giełdowych- efektem są kolejne przejęcia. pojawiają się pierwsze wrogie przejęcia(Bank Gdański, Polifarb CW), w drugiej poł. Lat 90. toczą się wojny o kontrole nad sp. druga poł. Lat 90. to okres dezinwestycji(podmiotami zbywającymi są konglomeraty…
… firm.WEW: Kraj:samodzielny rozwoj(inwest. Rzeczowe, ludzkie, szkolenia) ZAGR:eksport, zagra. Biuro sprzed. Zagr. Fabryka ZEW:F i Prz.Joint venture, alianse strategiczne, franchising, licencjonowanie Możliwe strategie Roz.:1.WEW:mniejsze ryzyko, mni. opory ludzkie, możli w miarę swobodnego kształt org, czasochłonny, moż nie uzyskania oczekiwanego kluczowego zasobu(marka, produkt, umiejętności, udział rynkowy) Franchising, stos. niewielkie inwest., przeniesienie części ryzyka biznes na partnerów -sukces uzależniony od działań partnera, podział zysków z partnerem, ryzyko odejścia part. Alianse strategiczne: umożliwiają zbudowanie bliskich kontaktów z part.,pozwalają wykorzystać połączoną wiedzę i zaangażowanie, pozw. Partn uczyć się od siebie - liczne centra decyzyjne, ciągłe negocjacje…
…. na pod. Kontr. na drodze zapisów statutowych 5. kontroluje większość akcji w efekcie umowy z innym akcjonar., oraz spółki zależne są kierowane w sposób zunifikowany Jaki pakiet udziałów/akcji gwar kontrolę? większość bezwzględna (50% + 1 głos) - dot. Więk. głosów na WZA, więk. Kalif.: a)wprowadz. istotnej zmiany w przedm. działalności sp- 2/3 b)zmiana stat, umorzenie akcji, podwyż./obniż. kap zakład, zbycie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz