Fundusze inwestycyjne

note /search

Fundusze inwestycyjne - wykład - dr Krupa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Fundusze inwestycyjne
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 5936

Fundusze inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym Literatura: D .Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, Warszawa 2008 K. Perez, Fundusze Inwestycyjne, Warszawa 2012 G. Borowski, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2011 Akty prawne: Ustawa z dnia 27 maja 2004 o...

Kryteria wyboru projektów w ramach po Kapitał Ludzki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fundusze inwestycyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

26.10.2012 www.funduszeeuropejskie.gov.pl - zawsze aktualne dokumenty Mazowiecka jednostka wdrożenia programów unijnych - www.mazowia.eu www.parp.gov.pl www.mazowsze.pl KONKURS Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju PROJEKTY:  Indywidualne  Systemowe  Wyłonione w trybie konkursu Konkurs za...

Fundusze emerytalne w systemie emerytalnym- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Fundusze inwestycyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

17.04.2012 Wykład 9 Temat: Fundusze emerytalne w systemie emerytalnym. Cel i struktury systemu emerytalnego: System emerytalny jest dość skomplikowany, co oznacza, że działania funduszy emerytalnych w tym systemie obarczone są dodatkowymi regulacjami utrudniającymi funkcjonowanie tych podmiotów....

Ocena efektywności i ryzyka w funduszach rynku pieniężnego- opracowani...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Fundusze inwestycyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Ocena efektywności i ryzyka lokowania środków finansowych w funduszach rynku pieniężnego. Opracowali: Wojciech Pąchalski Kamil Owczarek Paweł Orlik Gr. 6 SPIS TREŚCI: PORÓWNANIE POLITYKI I STRATEGII INWESTYCYJNEJ BADANYCH FUNDUSZY ING FIO Gotówkowy ING Subfundusz gotówkowy rozpoczął swoją d...

Idea wspólnego inwestowania-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Fundusze inwestycyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 651

14.02.2012 Wykład 1 Idea wspólnego inwestowania: Gromadzenie odrębnych i rozproszonych środków pieniężnych we wspólnym funduszu w celu uczestniczenia w lepiej zdywersyfikowanych portfelach inwestycyjnych niż w przypadku podejmowania indywidualnych działań inwestycyjnych. Historia i wprowadzenie ...

Ocena efektywności działalności funduszy inwestycyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Fundusze inwestycyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 539

20.03.2012 Wykład 6 Temat: Ocena efektywności działalności inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych. Na teście nie będzie zadań, ale pytania o parametry będą. Zakres oceny: Dochodowość - w ujęciu brutto Rentowność netto Ocena ryzyka inwestycyjnego (miary zmienności, wrażliwości i zagrożenia) Re...

Organizacja i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce-opracowa...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Fundusze inwestycyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1190

27.03.2012 Wykład 7 Temat: Organizacja i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce. Pojęcie funduszu inwestycyjnego: Definicja zgodnie z ustawą Fundusz inwestycyjny może spełniać warunki obrotu publicznego, ale nie jest to konieczne, bo można oferować tytuły uczestnictwa niepublicznie In...

Rodzaje funduszy wspólnego inwestowania-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Fundusze inwestycyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1246

21.02.2012 Wykład 2 Temat: Rodzaje funduszy wspólnego inwestowania. Przyczyny tworzenia funduszy wspólnego inwestowania: Ograniczenie bezpośredniego dostępu do inwestycji finansowych (ograniczenia kapitałowe) Np. kwit komercyjny może mieć wartość 1 miliona złotych a inwestorzy dysponują mniejsz...

Skuteczność lokacyjna polityki inwestycyjnej-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Fundusze inwestycyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

24.04.2012 Wykład 10 Temat: Skuteczność lokacyjna polityki inwestycyjnej w czasach dekoniunktury na rynku giełdowym. Jak fundusze inwestycyjne radzą sobie w trudnych czasach: Problemem był wybór próby badawczej - na problem trzeba było spojrzeć w 2 wymiarach: Wybór okresu Wybór funduszy, - jak...

Zalety i wady funduszy inwestycyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Fundusze inwestycyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770

06.03.2012 Wykład 4 Temat: Zalety i wady funduszy inwestycyjnych. Główne zalety funduszy inwestycyjnych: Dywersyfikacja - jest jedną z najważniejszych funkcji wspólnego inwestowania Ma zmniejszyć negatywne skutki ryzyka związanego z inwestowaniem, jest też przyczyną mniejszych zysków. Idealnym...