Ocena efektywności działalności funduszy inwestycyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena efektywności działalności funduszy inwestycyjnych-opracowanie - strona 1 Ocena efektywności działalności funduszy inwestycyjnych-opracowanie - strona 2 Ocena efektywności działalności funduszy inwestycyjnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

20.03.2012
Wykład 6
Temat: Ocena efektywności działalności inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych.
Na teście nie będzie zadań, ale pytania o parametry będą.
Zakres oceny:
Dochodowość - w ujęciu brutto
Rentowność netto
Ocena ryzyka inwestycyjnego (miary zmienności, wrażliwości i zagrożenia)
Rentowność skorygowana o ryzyko - miara łączna
Benchmark
Zastosowanie
Zalety wady
Pomiar rentowności brutto:
W funduszach zamkniętych certyfikaty przypominają akcje
Do czego stosować:
Porównanie działalności funduszy na tle innych funduszy oraz na tle ryzyka
Jeśli chcemy wiedzieć ile zarobiliśmy trzeba wziąć pod uwagę miarę netto
Wzór
Jeżeli chcemy wybrać fundusz najczęściej sięgamy do wyników historycznych i szukamy te o najwyższym przyroście wartości
Fundusze potrącają wszystkie koszty poza opłatą manipulacyjną
Jeżeli fundusze tak samo obliczają koszty to nie ma podstaw do krytykowania tego sposobu obliczania
Jeśli są podobne wyniki i różnica w opłacie manipulacyjnej - to możemy na tej podstawie dokonać wyboru
Rentowność brutto w jednostce czasu:
Tylko ocena dochodu (okresy roczne)
Dochód i ryzyko (trzeba brać pod uwagę krótsze jednostki czasu, Np. tygodniowe)
W Polsce nie trzeba już potrącać opłaty za zarządzanie podczas obliczeń, ponieważ jest ona odliczana przy wycenie jednostek uczestnictwa
Większy kłopot stanowi pobór danych
Ocena rentowności netto:
Opłata początkowa i końcowa jak również transferowa, którą trzeba by było obliczać przy zmianie
Ustala się efektywny zysk - dla dowolnego okresu (najczęściej w skali roku)
Korygujemy o inflację i otrzymujemy pełną informację, czy inwestycja jest opłacalna
Metodyka obliczenia
Liczba jednostek uczestnictwa się nie zmienia
Na początku i na końcu będziemy mieć tyle samo o ile nie będziemy nic wpłacać ani wypłacać
Podatek pomniejsza nam dochód o 19% (na szczęście nie przychód)
Program w arkuszu kalkulacyjnym - przykład.
Ocena ryzyka - miary zmienności:
Pojęcie dochodowości w znaczeniu rentowności brutto
Dobór próby badawczej:
Okres roczny jest skąpy, lepiej stosować częstsze okresy
Jednakowy okres badawczy - należy stosować okresy 3-5 lat
Często zapominamy, że okres powinien być dostosowany do przedmiotu i celu analizy ryzyka
Cel musi być jednakowy


(…)


Wskaźnik Treynora:
Uwzględnia tylko ryzyko rynkowe (systematyczne)
Alfa Jensena:
Uwzględnia ryzyko rynkowe
Wyniku nie trzeba dodatkowo porównywać do wyniku portfela
Alfa Sharpe'a:
Uwzględnia tylko ryzyko całkowite
Odwołuje się do wzorca odniesienia
Który fundusz trzeba wybrać jeżeli różne fundusze są lepsze w przypadku różnych miar:
Trzeba wybrać ryzyko całkowite albo ryzyko specyficzne
Wzorce odniesienia (benchmark):
Jest dobierany do celów polityki inwestycyjnej
Konstruuje fundusz na podstawie innych funduszy, lub rynku
Doradca musi sam zastosować benchmark
Benchmark - to portfel wzorcowy o danym profilu ryzyka, zarządzany pasywnie
Musi to być portfel możliwy w praktyce do zrealizowania (model empiryczny)
Dowiadujemy się za jego pomocą jak wzorzec się zachowywał - pozwala nam to kontrolować czy polityka inwestycyjna funduszu została właściwie zrealizowana
Cechy:
Konkretna struktura
Praktyczne zastosowanie
Mierzalność
Jawność i przejrzystość - dostęp do informacji,
Aprioryczność - nie można go zmieniać w trakcie gry
Dla funduszy agresywnych:
Indeksy giełdowe
WIG
Indeks branżowy - dla funduszu inwestującego w branży
Dla funduszy zrównoważonych:
Suma bonów skarbowych i indeksów giełdowych w określonych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz