Zalety i wady funduszy inwestycyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zalety i wady funduszy inwestycyjnych-opracowanie - strona 1 Zalety i wady funduszy inwestycyjnych-opracowanie - strona 2 Zalety i wady funduszy inwestycyjnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

06.03.2012
Wykład 4
Temat: Zalety i wady funduszy inwestycyjnych.
Główne zalety funduszy inwestycyjnych:
Dywersyfikacja - jest jedną z najważniejszych funkcji wspólnego inwestowania
Ma zmniejszyć negatywne skutki ryzyka związanego z inwestowaniem, jest też przyczyną mniejszych zysków.
Idealnym poziomem dywersyfikacji jest dywersyfikacja globalna - obejmuje aktywa finansowe, rzeczowe i kapitał ludzki.
W przypadku FI opierających działanie na mechanizmie dywersyfikacji nie jest możliwe osiągnięcie poziomu dywersyfikacji doskonałej.
Czynniki ograniczające dywersyfikację
Cele i strategie wewnętrzne
Fundusze rynku pieniężnego są w zasadzie bezpieczne, ale w przypadku celu dochodowego działania inwestycyjne muszą być nakierowane na papiery generujące dochód
Metody oceny papierów wartościowych i zarządzania portfelem
Np. w funduszu zarządzanym pasywnie nie może być dywersyfikacji, w przypadku aktywnego inwestowania można się przystosować Alokacja aktywów oraz aktywa pieniężne
Saldo ujemne - trzeba wypłacić więcej środków niż otrzymano, więc trzeba mieć pewną część wolnych środków „aktywów pieniężnych”
Środki na rachunku bankowym
Inne papiery, których sprzedaż jest możliwa bez straty
Koncentracja geograficzna, branżowa (sektorowa), rodzajowa i jakościowa
Np. fundusze rynku krajowego nie mogą inwestować w USA i odwrotnie
Najbliżej dywersyfikacji są fundusze globalne
„Nerwy” a nie „Naczynia” połączone, Polska to nie zielona ale żółta wyspa, bo sporo osób powinno mieć żółte papiery J
Płynność rynku
Najlepiej inwestować w instrumenty płynne, rentowne i bezpieczne à ale takich instrumentów nie ma
Decyzje podejmowane przez fundusz są wynikiem wyboru pomiędzy tymi cechami
Sposób dystrybucji dochodów
Jeżeli fundusz dywersyfikuje dochody musi dostosować instrumenty do celów
Zróżnicowane cele i strategie inwestycyjne
Po co tak dużo funduszy? - Żeby zainteresować klienta funduszem.
Cele i strategie inwestycyjne mają charakter statyczny
Nie można podejmować decyzji ad hock
Wyniki z funduszy mogą nie odzwierciedlać oczekiwań inwestorów
Fundusze nie nadążają za rynkiem
Jest to powodem tego, dlaczego powinnyśmy inwestować w dłuższym okresie czasu.
Wejście i wyjście powinno być nie dopasowane do działań funduszu tylko do rynku
Przy pojedynczym instrumencie powinno być podobnie
Fundusze są nastawione na długoterminowe decyzje


(…)

… nie powinien zarządzać tym samym funduszem
Dostępność różnych usług
Fundusze oferują wiele ciekawych możliwości
Poza usługami podstawowymi są również usługi dodatkowe takie jak:
Programy oszczędnościowe
Udogodnienia w postępowaniu podatkowym czy spadkowym
Podstawowe wady funduszu inwestycyjnego:
Ryzyko inwestycyjne
Limity inwestycyjne
Koszty transakcyjne (alternatywne)
Wydatki funduszy inwestycyjnych
Przepisy regulacyjne
Obciążenia podatkowe
13.03.2012
Wykład 5
Wady funduszy inwestycyjnych:
Ryzyko inwestycyjne:
Pozostaje problem ryzyka systematycznego, którego dywersyfikacja teoretycznie jest niemożliwa lub bardzo trudna
Globalizacja jeszcze ten problem utrudnia
FI są elementem rynku finansowego (kapitałowego) - są inicjatorem i ofiarą rynku
Jeżeli na rynkach finansowych dochodzi do trendu spadkowego, czy recesji…
… wskazują profil ryzyka dzięki metodzie macierzowej na skali
Dochodowość
Ryzyko
Płynność tytułów uczestnictwa
Jak często fundusz dokonuje wyceny jednostek uczestnictwa i czy można je sprzedać natychmiast czy trzeba czekać określony czas
Najbardziej płynnymi są tytuły uczestnictwa w funduszu zamkniętym, można na bieżąco obserwować notowania i znaleźć najkorzystniejszy moment i wtedy sprzedajemy
Fundusze otwarte i niebędące w obrocie publicznym mają pewien problem
Fundusze otwarte:
Wyceniane po wartościach aktywów netto
Mamy gwarancję aktywów netto na jednostki uczestnictwa
Ale decyzje o sprzedaży podejmujemy na podstawie wartości z dnia poprzedniego. Realizacja zleceń nie jest natychmiastowa
Od 1 dnia do kilku dni
Zlecenia można składać:
Bezpośrednio - osobiście
Pośrednio - przez telefon, e-mailem…
… rękę.
Dlaczego fundusz ma przewagę:
Ma wykształconych menedżerów posiadających duże doświadczenie
Firmy mogą zatrudnić konsultantów i doradców ekonomicznych, (ale nie koniecznie muszą być obiektywne)
Dostęp do informacji
Dostęp do metod
Dostęp do narzędzi
Kultura korporacyjna - kształcenie własnych specjalistów
Edukacja - w zawodzie trzeba się uczyć non stop
Kadencyjność - jeden doradca inwestycyjny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz