Etyka w turystyce - strona 4

Etyka pośrednika - podział

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Etyka pośrednika „Pośrednicy albo „organizatorzy („brokers”) to ci wszyscy, którzy pomagają turyście przygotować wyjazd, przenieść się z miejsca na miejsce, to ci, którzy organizują jego pobyt, a także ci, którzy stwarzają warunki dla rozwoju turystyki w danym kraju, w regionie, czy w miejscowości...

Obowiązki etyczne pośrednika wobec mieszkańców

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

3.1.4 Ze stronu informacji i reklamy („INF”). Pracownicy informacji (reklamy) ponoszą szczególną odpowiedzialność za jej rzetelność i prawdziwość/za manipulowanie odbiorcami. Informacja powinna być w miarę możliwości obiektywna, nie uzależniona od ideologii, polityki, doraźnego zysku finansowego....

Globalny kodeks etyki w turystyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

ANEKS GLOBALNY KODEKS ETYKI W TURYSTYCE My, członkowie Światowej Organizacji Turystyki (WTO), przedstawiciele światowego przemysłu turystycznego, delegaci Państw, terytoriów, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, zebra...

Prawo do turystyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Odwołując się do zapisów: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.; Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r.; Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelsk...

Turystyka jako narzędzie indywidualnej i zbiorowej samorealizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Artykuł 2 Turystyka jako narzędzie indywidualnej i zbiorowej samorealizacji 1. Turystyka, jako działalność najczęściej utożsamiana z odpoczynkiem, relaksem, sportem, obcowaniem z kulturą i przyrodą, winna być planowana i organizowana jako uprzywilejowany środek indywidualnej i zbiorowej samorealiza...

Turystyka jako działalność przynosząca korzyści

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Artykuł 5 Turystyka jako działalność przynosząca korzyści krajom i społecznościom przyjmującym turystów 1. Społeczności lokalne winny być zaangażowane w działalność turystyczną i mieć swój odpowiedni udział w wynikających z niej korzyściach gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a szczególnie z...

Prawo do turystyki - Swoboda ruchu turystycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Artykuł 7 Prawo do turystyki 1. Ludzie na całym świecie mają jednakowe prawo do bezpośredniego i osobistego odkrywania i cieszenia się z bogactw naszej planety. Coraz szersze uczestnictwo w turystyce krajowej i zagranicznej należy postrzegać jako jeden z najlepszych sposobów wykorzystywania stale z...