Ekonomia sektora publicznego - strona 3

Rola, cechy i umiejętności regulatorów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Rola, cechy i umiejętności regulatorów Sprawy fundamentalne Regulatorzy infrastruktury są postawieni przed: Kapitałochłonnym charakterem sieciowej infrastruktury Zainteresowaniem publicznym w zakresie cen i dostępu Potencjalnym upolitycznieniem procesu regulacyjnego i naciskom lobby Problemami...

Stopnie regulacji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Stopnie regulacji Sekwencja historyczna procesów regulacji: market failure regulation overregulation regulation / government failure deregulation reregulation What next?? Ruch de regulacyjny Powstał z obserwacji ponad 50 lat regulacji jako reakcja na: public interest theory government fai...

Teoria praw własności- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Teoria praw własności - gdyby wszystko było sprywatyzowane, nie byłoby problemów w stylu, że jeden drugiemu wyrządza krzywdę z powodu własności (wszelkie spory rozwiązywane przez sądy). Nierównoprawne stosunki - są podmioty bardzo mocne ekonomicznie oraz są podmioty ekonomicznie słabe. Jak można źle...

Literatura- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Literatura: podstawowy J. „Ekonomia sektora publicznego”, wyd. PWN, 2004 i następne Zalewski, „Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego”, wyd. SGH 2007r. w książce „Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym” B. Jeżowski, „Nowy paradygmat zarządzania...

Zagadnienia z ekonomii sektora publicznego- spis

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1897

Zagadnienia z ekonomiki sektora publicznego Definicja sektora publicznego Ekonomika sektora publicznego - istota pojęcia Obszary sektora publicznego Obszary sektora publicznego a funkcje państwa Struktura sektora publicznego Główne teorie finansów publicznych i sektora publicznego Pojęcie pań...

Partnerstwo publiczno- prywatne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W szerokim znaczeniu PPP to współpraca między instytucjami rządowymi i samorządowymi a podmiotami prywatnymi gospodarczymi i non-profit organizations w celu rozwiązywania lokalnych i regionalnych problemów społeczno-gospodarczych i zapewnienia wła...