Literatura- wstęp

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Literatura- wstęp - strona 1 Literatura- wstęp - strona 2

Fragment notatki:

Literatura:
podstawowy
J. „Ekonomia sektora publicznego”, wyd. PWN, 2004 i następne
Zalewski, „Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego”, wyd. SGH 2007r. w książce „Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym”
B. Jeżowski, „Nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym”, w książce „Zarządzanie w sektorze publicznym. Rozwój zrównoważony - metody wyceny”, wyd. SGH, Warszawa 2002r.
P. Jeżowski, Z. Grzymała, „Przesłanki likwidacji komunalnej zakładów budżetowych”, w serii wydawniczej „Studia i prace kolegium zarządzania i finansów”, wyd. SGH, Warszawa 2009r., zeszyt 92
Tematyka przedmiotu:
- Systemy zarządzania instytucjami w sektorze publicznym
- Służba cywilna (kwestia wzmocnienia służby cywilnej)
- Zarządzanie innowacjami (technologicznymi, poprawy jakości służby publicznej)
Teoria regulacji monopoli
Teoria regulacji kolejnictwa
Regulacja cen i zjawiska cenowej dyskryminacji
- dobra publiczne
- dobra prywatne
- dobra społeczne
Usługi administracyjne świadczone bezpośrednio przez administrację państwową Usługi społeczne ==||==
Elementy sektora publicznego:
administracja publiczna szczebla krajowego (administracja rządowa) oraz lokalnego (samorządy lokalne oraz związki gmin) oraz ich jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne. Do tego dochodzi Sejm, sądownictwo instytucje para-finansowe: ubezpieczenia społeczne, gospodarka funduszami (np. fundusz pracy, gospodarki rolnej i ochrony środowiska), związki zawodowe, wspólnoty religijne i kultowe, bank centralny i banki państwowe oraz inne instytucje publiczne o charakterze oszczędnościowym
przedsiębiorstwa publiczne (w wąskim tego słowa znaczeniu), tzw. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (ogólnonarodowe, regionalne, lokalne)
pozostałe przedsiębiorstwa publiczne ze względu na pełny lub częściowy udział w rynku publicznym (spółki Skarbu Państwa, spółki z o.o., spółki akcyjne należące do gmin)
przedsiębiorstwa, których właścicielami są związki zawodowe, kościoły, stowarzyszenia, Kryterium zakresu rozmiarów sektora publicznego:
wydatków budżetowych
zatrudnienia
normatywne - sprowadza się do interesu publicznego (nie daje jasnego podziału)
Ekonomia sektora publicznego to w dużym stopniu ekonomia regulacji
3 podstawowe zjawiska zawodności rynku
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz