Administracja tradycyjna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja tradycyjna- opracowanie - strona 1 Administracja tradycyjna- opracowanie - strona 2 Administracja tradycyjna- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Administracja tradycyjna (biurokratyczna)
Model Weberowski (legalistyczny) należy do kierunku zarządzania administracyjnego i opiera się na:
podziale pracy i hierarchii autorytetu (biurokracja)
dokumentach identyfikujących powody polityki i uzasadniających decyzje
systemie prawnym i procesie administracyjnym
bezosobowych stosunkach (depersonalizacja)
Słabe strony zarządzania biurokratycznego (tradycyjnego)
nastawione na spełnienie prawa a nie na osiąganie celów (sformalizowanie)
nieelastyczne i nieodpowiednie dla organizacji, które wymagają rozwoju ekonomicznego i społecznego w warunkach turbulentnego otoczenia
minimalizujące ryzyko związane z podejmowaniem decyzji i maksymalizujące własną wygodę urzędników
wielu uznaje je za model nieefektywny i kosztowny oraz korupcjogenny
NPM ma być odpowiedzią na government failure i fakt, że sektor publiczny stanął wobec ekonomicznego kryzysu i kryzysu finansów publicznych
Stąd powstała potrzeba poszukiwania nowych metod zarządzania, które byłyby:
bardziej efektywne
lepiej odpowiadałyby potrzebom i oczekiwaniom obywateli mniej dolegliwe dla budżetów rządowych i samorządowych
Nowy model rządu i administracji, który ma charakter zarządczy (managerial) a w istocie przeszczepiający zasady zarządzania w sektorze prywatnym do sektora publicznego stawiający na:
kulturę zorientowaną na osiągnięcia (wskaźniki) i efektywność ekonomiczną
urynkowienie i sektor publiczny bardziej zdecentralizowany zewnętrzny audyt
a także
na przełamywanie granic między sektorem publicznym i prywatnym przez różne alianse między sektorami, prywatne organizacje, dopuszczenie organizacji hybrydowych
Charakterystyczne trendy i wymiary NPM
działanie poprzez autorytet, elastyczne, kooperacyjne i nastawione na reformy
orientacja na rezultaty (wyniki) oraz na mierzenie osiągnięć i kosztów
orientacja na mechanizm rynkowy, rozszerzenie konkurencji i możliwość wyboru
orientacja na jakość usług i na zadowolenie klienta (podejście marketingowe)
decentralizacja i umocnienie funkcji sterujących w centrach instytucji
planowanie i zarządzanie w stylu sektora prywatnego
wykorzystanie technologii informacyjnych (e-government, e-administration)
Urynkowienie (adaptacja rynkowych zasad prywatnego zarządzania nakierowanych na rezultaty, satysfakcjonujących obywateli)
promocja konkurencji między producentami i dostawcami usług publicznych
separacja roli nabywcy usług publicznych i regulatora od roli producenta i dostawcy usług


(…)


ograniczenie funkcji administracji (right-sizing)
zwiększenie kontroli i nadzoru centralnego
nowy typ organizacji pracy, dający priorytet pracy zespołowej, z wykorzystaniem zarządzania projektami; zarządzanie wiedzą, zarządzania sieciami czy też teleworkingu
koncentracja na procesach z podejściem jakościowym (nowe technologie, innowacje technologiczne, Internet)
działanie przez wizję przyszłościową…
…, że kontraktowy system nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem i też wykazuje zawodność
Ponadto:
tendencja do pomniejszania zdolności państwa, zwłaszcza w KRSię (LDCs), gdzie państwo nie spełnia swych funkcji i należałoby kluczowe zdolności (capacities) odbudować
ideologia anti-state powiązana z filozofią wypychania państwa prowadzi do poważnego spadku usług publicznych, upadku bezpieczeństwa socjalnego i utraty fundamentalnych praw obywatelskich
może prowadzić do społecznej apatii, cynizmu, alienacji obywateli, gdy widać, że rządy nie dbają lub utraciły kontrolę. W dalszej konsekwencji to niebezpieczeństwo dla ludzi, gwałt i rozboje, zorganizowana przestępczość i niszczenie środowiska.
uniwersalizm wskroś kultur i sektorów (powolne tępienie lokalnej kultury politycznej oraz tradycyjnej gospodarki)
na niwie…
… „spokojnego życia” kadry kierowniczej i pracowników sektora publicznego Aby umieć działać w nowych warunkach trzeba:
znać i rozumieć istotę reform sektora publicznego
znać i rozumieć zmiany otoczenia sektora publicznego Odpowiedzią częściową na te dylematy są szczegółowe koncepcje zarządcze:
koncepcja organizacji uczącej się
koncepcja cpaacity building
koncepcja good governance
koncepcja lean management

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz