New Public Managment - remedium dla polskiej administracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
New Public Managment - remedium dla polskiej administracji - strona 1

Fragment notatki:

Jak powszechnie wiadomo koncepcja NPM czyli nowe publiczne zarządzanie rozwinęło się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii, a następnie rozprzestrzeniło się na Stany Zjednoczone, Australię i Nową Zelandię. Przyczyną powstania była chęć poprawy funkcjonowania sektora publicznego, a w szczególności jakości usług publicznych i zapewnienia większej skuteczności działań organizacji publicznych oraz społeczne przekonanie o bezużyteczności i braku możliwości rozwoju zbiurokratyzowanej administracji publicznej. New Public Management proponuje menedżerskie podejście do zarządzania sektorem publicznym. Jego głównymi założeniami jest wykorzystanie sposobów zarządzania sektorem prywatnym w administracji publicznej, nastawienie jej organów na wyniki i na ich podstawie ocena działalności, decentralizacja zarządzania nimi, przejęcie przez nie perspektywy strategicznej oraz wykorzystanie mechanizmów rynkowych, zwiększenie personalnej odpowiedzialności za finanse, promowanie modelu rynkowego nastawionego na konsumenta składającego się z niezależnych podmiotów, wyznaczanie standardów usług, skupienie się na tym „co nam najlepiej wychodzi”, zmniejszenie opłat za usługi publiczne przy jednoczesnym zwiększeniu ich jakości, uproszczenie struktur administracyjnych oraz elastyczność administracji czyli przeniesienie możliwości decydowania na niższy poziom. Ten model zarządzania ma zapewnić gospodarność, efektywność i skuteczność organizacji publicznych. Ma służyć on poprawie jakości dóbr i usług publicznych oraz utrzymaniu dyscypliny fiskalnej
Zastanówmy się teraz nad powodami, dla których konieczne dokonanie jest transformacji w polskiej administracji publicznej. Najwięcej zmian w polskiej sferze gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturalnej przyniosła transformacja mająca miejsce po roku 1989. Zmiany objęły nie tylko sferę prywatną, poprzez przejście z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, ale również sferę publiczną. Transformacja ta pociągnęła za sobą zmniejszenie roli państwa na rzecz społeczeństwa, które zaczęło tworzyć samorządność, której regulacją zajmowano się przez dłuższy okres. Jednak teraz należy się zastanowić jak zwiększyć jej efektywność i polepszyć funkcjonowanie. Jest to aspekt bardzo ważny z punktu jakości życia społeczności lokalnych, ze względy na to, że samorządy terytorialne posiadają większość kompetencji. Polskie społeczeństwo coraz większy nacisk kładzie na jakość dostarczanych usług, zatem należy znaleźć środek, który spełni jego oczekiwania i będzie możliwy do zrealizowania przez samorządy przy realnych możliwościach finansowych. Kolejną przyczyną jest kryzys finansowy w Unii Europejskiej oraz nadmierny deficyt budżetowy oraz dług publiczny w granicach 55% PKB w Polsce. Zmusza ona do poszukiwania oszczędności w projektach infrastruktury publicznej oraz likwidacji niegospodarności w realizacji zadań publicznych. Obecne przemiany dokonujące się w Polsce nie możemy jednoznacznie określić menadżerskimi, jednak jasno należy określić konieczność wprowadzenia nowoczesnych metod zarządzania.

(…)

struktury zatrudnienia i organizacji pracy. Powinni oni być przedsiębiorczy i nastawieni na wyniki. Zmieniłoby to sposób traktowania osób korzystających z ich usług. Do tej pory osoba chcąca załatwić sprawę urzędową musiała zarezerwować sobie w tym celu znaczną ilość czasu, a dodatkowo często spotykała ją nieuprzejmość ze strony urzędnika. Gdyby jednak urzędnik zaczął traktować taką osobę nie jako petenta…
… rozwiązaniem jest również wprowadzenie tzw. „budżetu zadaniowego” , który polega na opracowywaniu budżetu państwa w oparciu o cele budżetu zadaniowego oraz wskazania zawarte w dokumentach strategicznych i programowych rządu oraz na praktycznym stosowaniu informacji efektywnościowych w procesie planowania budżetu przez rząd, a także wykorzystaniu ich podczas prac parlamentarnych nad uchwalaniem ustawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz