Rola, cechy i umiejętności regulatorów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola, cechy i umiejętności regulatorów- opracowanie - strona 1 Rola, cechy i umiejętności regulatorów- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rola, cechy i umiejętności regulatorów
Sprawy fundamentalne
Regulatorzy infrastruktury są postawieni przed:
Kapitałochłonnym charakterem sieciowej infrastruktury
Zainteresowaniem publicznym w zakresie cen i dostępu
Potencjalnym upolitycznieniem procesu regulacyjnego i naciskom lobby
Problemami finansowania rozwoju infrastruktury (zwłaszcza kraje na dorobku)
Brakiem prostych zasad skutecznej regulacji
Niespójność i przypadkowość regulacji wprowadza
Niepewność i ryzyko dla operatorów i klientów
Utrudnienie planowania
Kosztowniejszy i nieoptymalny rozwój infrastruktury
Solidny i silny regulator promuje zaufanie w regulowanym sektorze
Regulacja podlega ewolucji zarówno, co do pól i zakresu, jak i metod regulacji
Konieczne otwarcie na zmiany (podejścia eksperymentalne w reformach, dokonywanie dostosowań, jeśli są potrzebne)
Tradycyjne funkcje regulatora
Aprobata taryf i opłat
Kontrola wejścia, wyjścia i ekspansji
Aprobata fuzji i przejęć
Prowadzenie audytu firm
Określanie standardów i warunków świadczenia usług
Żądanie planowania i prognozowania finansowego
Obecne funkcje regulatora
Ustalanie zasad rynkowych i promocja konkurencji w sektorze
Zarządzanie informacją i monitorowanie rynków
Alokacja kosztów transakcyjnych i kontrola cen usług sieciowych
Odniesienie do problemów ekologicznych
Koordynacja z innymi regulatorami (region, kraj)
Podtrzymywanie bezpieczeństwa dostaw
Kontekst globalny (różne państwa, ale wspólne problemy)
Współpraca z ośrodkami na całym świecie umożliwia wejrzenie w to, jak zastosować najlepsze praktyki (best practices) we własnym kraju
Nikt nie zna wszystkich odpowiedzi
Wymiana idei i doświadczeń prowadzi do poprawy profesjonalizmu i lepszych decyzji regulacyjnych
Doświadczenia globalne są ważne, ponieważ pozwalają uczyć sięna błędach i sukcesach innych (capacity building)
Kontekst lokalny (dostosowanie regulacji do warunków wewnętrznych)
Koncepcje regulacji wdrażane mogą być w życie w każdym kraju, ale zawsze muszą uwzględniać specyfikę narodową
Są bowiem Regulacja wielo- czy jednosektorowa (multi or single sector regulation)
Wybór między regulacją wielosektorową a jednosektorową nie jest prosty. Obie formy mają swoje zalety i wady
Regulacja pojedynczego sektora (teraz modna) wydaje się być bardziej profesjonalna (OFGEM, URE, UKE - U komunikacji elektronicznej, UTK - U transportu kolejowego)


(…)

… komunikacji, dialogu, negocjacji i mediacji oraz asertywność i współpraca
Never ending capa city building
Biurokratyczne system jest komfortowy, ale izoluje liderów od rzeczywistości, więc powinien odejść od historii.
Rekrutacja powinna służyć tworzeniu kultury organizacyjnej nastawionej na ciągłe doskonalenie
Profesjonalizm członków zespołów i kierownictwa wymaga aktualizacja umiejętności
Inwestowanie w tradycyjne i nowe umiejętności zwiększa zdolności regulacyjne zespołów
Wykorzystanie ekspertów
Nie ma agencji, które mają wystarczające własne kadry, aby odpowiedzieć na wszystkie pytanie w ramach ekspertyz wewnętrznych
Muszą korzystać z ekspertów zewnętrznych (konsultanci i naukowcy) …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz