Inżynieria chemiczna - strona 3

note /search

Manometr - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2149

Wyznaczyć ciśnienie absolutne na poziomie A-A, gdzie umieszczony jest rtęciowy manometr zwykły. Wysokość słupa rtęci wynosi 180 mm Hg, wysokość warstwy cieczy o gęstości 870 kg/m3 wynosi 2m, a wysokość cieczy w lewym ramieniu manometru od pozio...

Inżynieria chemiczna - kolokwium - Wymiennik ciepła

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 756

10. Sposób obliczania wymienników ciepła - czyli obliczenie bilansu ciepła dla aparatu przeponowego (np. zagrzewacza parowego) (przepływa przez niego 2 ciecze i jedna ogrzewa 2 i odwrotnie) no i z tego bilansu powierzchnia wymiany ciepła -...

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia - Rektyfikacja

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

15. Omówić sposoby realizacji procesu rektyfikacji. W sposób ciągły W sposób okresowy Na dole kolumny umieszcza się kolbę lub kadź z rektyfikowaną cieczą, a na jej górze głowicę, której zadaniem jest częściowe zawracanie skraplanej cieczy (or...

P laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

20. Podstawowa charakterystyka bioprocesów BIOPROCESY Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME ) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycz...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

Tematy egzaminacyjne terminu „0” egzaminu z Inżynierii Chemicznej i Procesowej dla studentów Wydziału Chemicznego , czerwiec 2012: 1. Opisać różnice w podejściu do bilansowania procesów ustalonych i nieustalonych w czasie. Oprzeć się na przykładowo wybranym procesie przemysłowym. 2. Omówić różnic...

Przepływy płynów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1540

Przepływy płynów Płyny są to ciecze lub gazy. Cechy płynów: Łatwość zmiany wzajemnego położenia elementów płynu względem siebie. W ciałach stałych jest to możliwe jedynie pod działaniem dużych sił zewnętrznych. Płyny przybierają kształt zbiornika, w którym się znajdują. Ciecze tworzą w zbiorniku p...

Wykład 03 Przepływy płynów cd

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1512

Równanie Bernoulliego dla płynów rzeczywistych Jeśli wykonać urządzenie pokazane na poniższym rysunku, to przy przepływie cieczy rzeczywistej obserwuje się różny poziom cieczy w rurkach spiętrzających wzdłuż jej przepływu. Jest to wy...

Wykład 04 pompy

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2177

Pompy W wielu procesach przetwórczych zachodzi konieczność przetłaczania cieczy. Takie maszyny, które przetłaczają ciecze z poziomu niższego na poziom wyższy, ze zbiornika o ciśnieniu niższym do zbiornika o ciśnieniu wyższym lub ogólniej z jednego miejsca na inne nazywa się pompami. W przeważającej...

Wykład 05 Opadanie i fluidyzacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2058

Wykład 05 Opadanie cząstek w płynie Pojedyncza cząstka opadająca w płynie ruchem jednostajnym podlega działaniu trzech sił równoważących się, tj. sile ciężkości, sile wyporu i sile oporu: Siła ciężkości Siła wyporu Siła oporu Bilans sił mo...

Wykład 06 Filtracja

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1988

Filtracja Oddzielanie cząstek ciała stałego od cieczy (lub gazu) należy do procesów separacji faz. Jednym ze sposobów oddzielania cząstek stałych od płynu jest filtracja. Proces ten zachodzi dzięki temu, że po jednej stronie przegrody filtracyjnej panuje inne ciśnienie niż po drugiej. W czasie filt...