Chemia - strona 28

Kinetyka reakcji chemicznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 742

Kinetyka reakcji chemicznych: Reakcje mogą przebiegać aż do zupełnego wyczerpania wszystkich lub przynajmniej jednego z substratów . Reakcja może zachodzić w kierunku przeciwnym na skutek zderzeń pomiędzy cząsteczkami produktów Szybkość reakcji -...

Rozpuszczalność - Roztwór przesycony

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

Rozpuszczalność cieczy w cieczach - ciecze mogą się rozpuszczać w cieczach w sposób nieograniczony, częściowo lub nie podlegać procesowi. Proces rozpuszczania cieczy w cieczach prowadzi do tworzenia mieszanin jednorodnych. Roztwory ciał stałych w cieczach - proces rozpuszczania ciała stałego w ciec...

Termodynamika

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

Termodynamika - określa prawa przemian w układach makroskopowych np. temp., cisn., Cw Układ - jest to obiekt „pewna część przyrody, której zachowanie się w rozważanym procesie nas interesuje” Otoczenie - wszystko co znajduje się poza układem Parametry stanu - to

Wiązania chemiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1218

Wiązania chemiczne - wytwarzają się w skutek oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy elektronami i jądrami łączących się atomów. Charakter wiązania chemicznego i jego właściwości zależą od: ładunku

Zestaw 12 zadan - kolokwium chemia (stężenia)

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Sabina Denkowska
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ZESTAW ZADAŃ DLA I roku TCh 1. Ułamek molowy kwasu octowego CH3COOH w wodzie wynosi 0,3. Obliczyć skład procentowy tego roztworu. 2. Obliczyć w ułamkach molowych stężenie kwasu i wody w 10% wodnym roztworze kwasu octowego CH3COOH. 3. Przy określaniu stężenia toksycznych metali w środowisku stos...

Metody wyodrębniania substancji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

Ćwiczenie 2 Metody wyodrębniania i oczyszczania substancji Ćwiczenie 1. Podstawowe ćwiczenia laboratoryjne 1. Proste czynności laboratoryjne a) przygotowanie roztworu w probówce Obserwacje : Po wymieszaniu Cu(NO3)2 z wodą otrzymałam roztwór o barwie jasnoniebieskiej. Wnioski : Cu(NO3)2 dobrze ro...

Elektrolity i nieelektrolity - sprawozdanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1435

ĆWICZENIE 7. Ćwiczenie 1. (przewodnictwo elektryczne jako kryterium podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity) Doświadczenie: a) stosując zestaw z żarówką i elektrodami węglowymi badamy przewodnictwo roztworów następujących substancji: roztwór C 12 H 22 O 11 , C 6 H 5 CH 3 , CHCl 3 , C...

Ewolucje składu atmosfery - opis

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Opisz ewolucje składu atmosfery ziemskiej w aspekcie procesów chemicznych i fizycznych w niej zachodzacych Podczas formowania naszej planety 4,5-5 miliardów lat temu gazy rozpuszczone w magmie wydobywały się z niej tworząc pierwotną at...

Ph roztworu - wskaźniki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

co to jest ph roztworu-  pH - to ilościowe określenie kwasowości oraz zasadowości roztworu wodnego. pH możemy wyrazić za pomocą wzoru: pH = -log 10 [H + ] wskażniki to indykatory ,za pomocą których określimy środowisko substancji.Z życia codziennego mamy -wywar z czerwonej kapusty (ma kolor malin...

Podstawowe typy związków nieorganicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1309

Ćwiczenie 4 Podstawowe typy związków nieorganicznych Zadanie 1. Otrzymywanie i właściwości tlenków . spalanie magnezu w powietrzu i identyfikacja produktów reakcji O bserwacje : Magnez szybko zapala się jasnym, świecącym płomieniem. Po dodaniu go do wody z dodatkiem