Chemia - strona 29

note /search

Chemia - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596

Chemia: 1. Dla jakich dziedzin nauki rozwój chemii ma podstawowe znaczenie? Wymien przynajmniej po 3 przykkłady. 2. Jakie znasz rodzaje oddziaływań miedzy atomami (wiązania) i cząsteczkami?Jaki sposób wpływają ona na obserowane włąściwości substancji? Podaj co najmniej 3 przykłady. Jakie efekty...

Rozpuszczalność - reakcje

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Rozpuszczalność - ilość związku chemicznego, która tworzy roztwór nasycony w 100 g rozpuszczalnika w określonej temperaturze i ciśnieniu. Rozpuszczalność określa się w tych samych jednostkach jak stężenie, podając dodatkowo warunki, dla...

Roztwory właściwe i koloidalne

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

Ćwiczenie 3 Roztwory właściwe i koloidalne Ćwiczenie 3. Roztwory właściwe i koloidalne 1. Wpływ polarności rozpuszczalnika na rozpuszczanie soli nieorganicznych. Obserwacje : NaCl w toluenie nie rozpuścił się, natomiast w wodzie tak. Wnioski :...

Pytania na egzamin z chemii

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

Związki biogenne  – limitują rozwój życia, azot i fosfor. Pierwiastki niezbędne do życia – C, H, O Eutrofizacja  – jest zespół procesów fizycznych i chemicznych  wywołanych nadmierną ilością substancji biogennych w wodach  prowadzący w efekcie do zaniku życia w zbiorniku i do osadzenia  osadów denn...

Kolokwium związki azotowe (sem II)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

KOLKWIUM - ZWIĄZKI ZAWIERAJACE AZOT ZESTAW A 1. wzory półstrukturalne: benzeno1,4-diamina, mocznik, 2-metylopirol 2. reakcje treoniny z: kwasem solnym, NaOH, alkoholem izopropylowym. nazwy produktów 3. reakcja etyloaminy z chlorkiem kwasu octowe...

Ogniwo galwaniczne Daniella

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Ogniwo galwaniczne Daniella. Jednym z najbardziej znanych ogniw galwanicznych jest ogniwo Daniella. Składa się ono z dwóch płytek metalowych - cynkowej i miedzianej, zanurzonyc...

Cząstki fundamentalne - przykładowy test.

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 294

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ziarnistość materii, charakterystyka kwarków, oddziaływanie kolorowe, fermiony, bozony, trwałe cząstki fundamentalne, promie...

Wykrywanie anionów

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Kwas ortofosforowy, Kwas tiosiarkowy, Kwas siarkowy (VI), Kwas azotowy (V), Kwas chlorkowy (V). ...

Test z chemii ogólnej i nieorganicznej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

Pytania obejmują zakres energii dysocjacji, wiązań między cząsteczkami, elementy tożsamościowe cząsteczek itp . W sumie test składa się z 15 pytań zamkniętych wraz z odpowied...