Zestaw 12 zadan - kolokwium chemia (stężenia)

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestaw 12 zadan - kolokwium chemia (stężenia)  - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW ZADAŃ DLA I roku TCh
1. Ułamek molowy kwasu octowego CH3COOH w wodzie wynosi 0,3. Obliczyć skład
procentowy tego roztworu.
2. Obliczyć w ułamkach molowych stężenie kwasu i wody w 10% wodnym roztworze
kwasu octowego CH3COOH.
3. Przy określaniu stężenia toksycznych metali w środowisku stosuje się jednostki mg/kg
oraz g/tona, µg/dm3, ng/ml. Wyrazić te stężenia w formie udziału i ppm.
4. Świeże grzyby zawierają p=90% wody, a suszone tylko q=2% wody. Ile świeżych
grzybów należy ususzyć, aby otrzymać 5 kilogramów suszonych grzybów?
5. Świeże grzyby zawierają 90% wody. W wyniku suszenia masa grzybów zmniejszyła
się 9,8 raza. Ile procent wody zawierają suszone grzyby.
6. Jabłka zawierają 91% wody oraz 3% cukru. Resztę stanowi tzw. sucha masa. Oblicz
zawartość cukru w jabłkach suszonych, nie zawierających wody.
7. Przy określaniu stężenia toksycznych metali w środowisku stosuje się jednostki mg/kg
oraz g/tona, µg/dm3, ng/ml. Wyrazić te stężenia w formie udziału i ppm.
8. Sprzedawany w aptekach 3% roztwór jodu w etanolu jest sporządzany przez
rozpuszczenie 3g J2 w 100cm3 C2H5OH (d = 0,806g/cm3). Obliczyć prawdziwe
stężenie procentowe oraz molowe tego roztworu
9. Jabłka zawierają 91% wody oraz 3% cukru. Resztę stanowi tzw. sucha masa. Oblicz
zawartość cukru w jabłkach suszonych, nie zawierających wody.
10. Oblicz masę molową próbki mocznika (CO(NH2)2) na podstawie wyznaczonej
doświadczalnie temperatury krzepnięcia (mocznik nie ulega dysocjacji i asocjacji).
Dane doświadczalne: m próbki = 0,389g, m wody = 49,074g. Obniżenie temperatury
krzepnięcia roztworu ΔT = 273,144K- 272,8905K=0,2535K. Stała krioskopowa wody
= 1,86 K kg mol-1. Oblicz błędy: bezwzględny i procentowy pomiaru znając wyliczoną
rzeczywistą masę molową mocznika równą 60,06 g/mol.
11. Stop żelaza z krzemem zawiera 14,5% krzemu. W jakiej temperaturze krzepnie stop
jeżeli temperatura krzepnięcia żelaza wynosi 1530 oC a stała krioskopowa żelaza
równa się 13,18 oC.
12. Prawidłowy poziom witaminy B12 w osoczu krwi dla dorosłych wynosi 170-250 pg/ml.
Wzór B12 sumaryczny C63H88CoN14 O14 P, masa molowa M B12 = 1355,37 g/mol.
Wyraź to stężenie w pmol/dm3.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz