Chemia - strona 27

Ćwiczenia - Położenie, prędkośd, przyspieszenie

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Ćwiczenia 2 WChemii, semestr 1, 2009/10 1. Położenie, prędkośd, przyspieszenie 1. Położenie Jasia jadącego na hulajnodze dane jest wektorem położenia: , a Małgosi . (a) Znajdź wektor przemieszczenia Małgosi względem Jasia oraz Jasia względem Małgosi. Co zauważyłeś? Oblicz odległośd między n...

Ćwiczenia - Zasady dynamiki Newtona

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1491

Ćwiczenia 3 W. Chemii, semestr 1, 2009/10 1. Zasady dynamiki Newtona Uważnie przeczytaj wykład 2. Spróbuj samodzielnie zrobid przykłady z wykładu, a następnie przystąp do rozwiązywania poniższych zadao. 1. Gdy jądro wychwytuje...

Ćwiczenia - Praca. Energia kinetyczna

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Ćwiczenia 5 W. Chemii, semestr 1, 2009/10 1. Praca. Energia kinetyczna. Uważnie przeczytaj wykład 4. Naucz się wzorów całek podanych funkcji – będą Ci potrzebne do Rozwiązania zadao. Spróbuj samodzielnie zrobid przykłady z wykładu, a następnie przystąp do rozwiązywania poniższych zadao. 1. Dwó...

Ćwiczenia - Energia kinetyczna. Energia potencjalna

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

Ćwiczenia 7 W. Chemii, semestr 1, 2009/10 1. Energia kinetyczna. Energia potencjalna. Zasada zachowania energii mechanicznej. Uważnie przeczytaj wykład 5. Przypomnij sobie wzory całek podanych funkcji – będą Ci potrzebne do r...

Ćwiczenia - Pęd relatywistyczny. Energia relatywistyczna.

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Ćwiczenia 9 WChemii, semestr 1, 2009/10 1. Pęd relatywistyczny. Energia relatywistyczna. Równoważnośd masy i energii Uważnie przeczytaj wykład 6. Przypomnij sobie pojęcia i wzory z wykładu 3 (kinematyka relatywistyczna) – będą Ci również potrzebne do rozwiązania poniższych zadao. Spróbuj samodz...

Ćwiczenia - Ruch falowy

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Ćwiczenia 10 WChemii, semestr 1, 2009/10 1. Ruch falowy Uważnie przeczytaj wykłady 7 i 8. Spróbuj samodzielnie zrobid przykłady z wykładu, a następnie przystąp do rozwiązywania zadao. 1. Fala biegnąca wzdłuż liny opisana jest wzorem:  (…) … odpowiedni rysunek). (4p) b. Omów powstawanie fa...

Ćwiczenia - Wybrane zagadnienia z elektromagnetyzmu

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Ćwiczenia 12 WChemii, semestr 1, 2009/10 1. Wybrane zagadnienia z elektromagnetyzmu. Fale elektromagnetyczne Uważnie przeczytaj wykłady 8 i 9. Spróbuj samodzielnie zrobid przykłady z wykładu, a następnie przystąp do rozwiązywania zadao. 1.Na nierozciągliwych i nieważkich niciach zawieszono dwie...

Ćwiczenia - rachunek wektorowy - Iloczyn skalarny

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

Ćwiczenia 1 WChemii, semestr 1, 2008/09 1. Rachunek wektorowy Przeczytaj uważnie fragment wykładu dotyczący wektorów. Zapamiętaj wzory, które dla przypomnienia są podane jeszcze raz poniżej. Następnie zacznij rozwiązywad zadania. z y wersory O y O x x Wektor w kartezjaoskim układzie ws...