Ph roztworu - wskaźniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ph roztworu - wskaźniki  - strona 1 Ph roztworu - wskaźniki  - strona 2

Fragment notatki:


co to jest ph roztworu-  pH - to ilościowe określenie kwasowości oraz zasadowości roztworu wodnego. pH możemy wyrazić za pomocą wzoru: pH = -log 10 [H + ] wskażniki to indykatory ,za pomocą których określimy środowisko substancji.Z życia codziennego mamy -wywar z czerwonej kapusty (ma kolor malinowy)-w srodowisku kwaśnym(np.po dodaniu kilku kropel soku z cytryny) jest czerwony,a w środowisku zasadowym jest zielony(np.po dodaniu sody oczyszczonej) Wskaźniki pH   Wskaźniki pH (indykatory) są to związki chemiczne, które przyjmują określone barwy w zależności od pH środowiska, w jakim się znajdują. Do najważniejszych tego typu związków, bardzo często stosowanych w laboratorium należą: Błękit tymolowy   - zakres następowania zmian barwy to 1,2÷2,8, zaś barwa zmienia się z czerwonej (roztwór kwaśny) do żółtej (roztwór zasadowy).  Oranż metylowy   - może być stosowany w zakresie pH od 3,1 do 4,4, a skrajne barwy to czerwona dla roztworów silnie kwaśnych oraz żółta dla roztworów o pH4,4. Lakmus -   może być stosowany w zakresie pH od 5,0 do 8,0, a skrajne barwy to czerwona dla roztworów kwaśnych oraz niebieska dla roztworów zasadowych. fenoloftaleina   - może być stosowana w zakresie pH od 8,0 do 10,0, W środowisku kwaśnym i zbliżonym do obojętnego jest bezbarwna, a w zasadowym przyjmuje zabarwienie malinowe Hydratacja ,   uwodnienie   - ogół procesów chemicznych lub fizycznych, w których   związkiem chemicznym   przyłączanym do innej substancji jest   woda   , przy czym woda ta jest przyłączana w całości (nie powstają dodatkowo produkty uboczne). Procesy hydratacji są szczególną postacią procesów   solwatacji   .Przykładem uwodnienia jest przemiana   hematytu   w   limonit   ,   skrobi   w   dekstrynę   oraz anhydrytu   w   gips   . Proces zachodzi bardzo często łącznie z uwęglanowieniem i   hydrolizą   . Stopień dysocjacji to stosunek moli związku cheicznego, które uległy rozpadowi na jony do liczby cząsteczek, które nie zdysocjowały. Zależy od:struktury związku, dla którego ten stopień jest ustalany rodzaju rozpuszczalnika obecności w roztworze innych związków zdolnych do dysocjacji stężenia roztworu oraz temperatury  Dysocjacja kwasu   to rozpad cząsteczki kwasu na aniony i kationy wodorowe H +   w wyniku działania substancji rozpuszczającej. Najczęściej substancją rozpuszczającą jest woda (H 2 O).   HCl  --…H +   +  Cl   - 1 cząsteczka kwasu solnego dysocjuje na 1 kation wodoru i 1 anion chlorkowy H 2 S   H +   +  NO 3   - 1 cząsteczka kwasu azotowego (V) dysocjuje na 1 kation wodoru i 1 anion azotanowy (V)

(…)

…+  +  CO32-  1 cząsteczka kwasu węglowego dysocjuje na 2 kationy wodoru i 1 anion węglanowy H3PO4  <==> 3H+  +  PO43-  1 cząsteczka kwasu fosforowego (V) dysocjuje na 3 kationy wodoru i 1 anion fosforanowy (V)Elektrolity - są to te kwasy, zasady i sole, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny.Nieelektrolity - substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego. Są to np., tlenki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz