Przewodniki w chemii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewodniki w chemii - strona 1

Fragment notatki:

Przewodniki I klasy .- metale i ich stopy , grafit, fazy śródwęzłowe czyli  połączenia metali przejściowych Przewodniki II klasy : są nimi tz. Elektrolity: sole, kwasy lub zasady.  Substancje te przewodzą prąd elektryczny będąc w stanie rozpuszczonym lub  stopionym Półprzewodniki : niektóre pierwiastki na przykład krzem , german, oraz  wiele siarczków, selenków, tellurków , arsenków i antymonków metali Nie przewodniki lub izolatory : praktycznie nie przewodzą prądu  elektrycznego, wymienić tu można: siarkę, wodę, porcelanę, gume, ebonit,  kauczyk, węglowodory, alkohole, etery Dla przewodników klasy I przewodnictwo maleje wraz ze wzrostem  temperatury, natomiast dla przewodników klasy II w tym przypadków rośnie.  Również przewodnictwo półprzewodników rośnie ze wzrostem temperatury. Wiązania jonowo- dipolowe - podczas rozpuszczania w wodziekryształków  o wiązaniu jonowym , między jonami a cząsteczkami wody o budowie  dipolowej . Ich siła przewyższa siłę wzajemnego przyciągania jonów w  krysztale i dlatego jony są odrywane z powierzchni kryształu , przechodzą do  roztworu  i ulegają hydratacji cząsteczkami wody, lub solowatacji w  obecności  cząsteczek innego rozpuszczalnika Dysocjacją nazywamy  proces rozpadu elektrolitu na jony w stanie  rozpuszczonym lub stopionym , natomiast hydratacją  proces otaczania jonu  cząsteczkami wody.  Kwasy  –dysocjując rozpadają się na dodatnio naładowane kationy  wodorowe. Sole- obojętne  dysocjują , tworząc dodatnie jony metalu i ujemne jony reszty  kwasowej . Sole kwaśne - czyli wodorosole, dysocjują z utworzeniem dodatnio  naładowanych jonów metalu i jonów wodorowych oraz ujemnie  naładowanych reszt kwasowych. Sole zasadowe - czyli hydroksole w czasie dysocjacji uwalniają dodatnio  naładowane jony metalu i ujemnie naładowane jony reszty kwasowej oraz  jony wodorotlenowe. Dysocjacja elektrolityczna - jest procesem odwracalnym ; w stanie  równowagi liczba sząsteczek ulegających dysocjacji równa się liczbie  cząsteczek ulegających molaryzacji;  Stopniem dysocjacji    α nazywamy stosunek liczby cząsteczek , które uległy  dysocjacji N1 do ogólnej liczby cząsteczek rozpuszczonych No Zależy on od: natury samego elektrolitu, natury rozpuszczalnika, temperatury  roztworu, stężenia roztworu Hydroliza-  nazywamy wzajemne oddziaływanie niektóry typów soli i wody  w której te sole rozpuszczono; hydrolizie ulegają następujące typy soli: sole  słabych kwasówi mocnych zasad; sole mocnych kwasów i słabych zasad ;  sole słabych kwasów i słabych zasad ;;;;;; nie ulegają jej natomiast sole  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz