Dysocjacja elektrolityczna - rozpad cząsteczek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dysocjacja elektrolityczna - rozpad cząsteczek - strona 1 Dysocjacja elektrolityczna - rozpad cząsteczek - strona 2

Fragment notatki:

Dysocjacja elektrolityczna- Dysocjacja elektrolityczna jest to rozpad cząsteczek elektrolitów na kationy i aniony pod wpływem rozpuszczalnika.   Procesowi dysocjacji ulegają substancje o budowie jonowej lub polarnej. Substancje, które podczas rozpuszczania w wodzie rozpadają się na jony i przewodzą prąd elektryczny nazwano elektrolitami. Do elektrolitów należą: kwasy (np.: H2SO4), wodorotlenki (np.: NaOH) i sole (np.: Na2SO4). Substancje, które nie rozpadają się na jony pod wpływem wody i w zasadzie nie przewodzą prądu elektrycznego nazwano nieelektrolitami. Do tej grupy należą przede wszystkim związki organiczne (z wyjątkiem kwasów karboksylowych i ich soli).   . Elektrolity  - są to te kwasy, zasady i sole, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny. Nieelektrolity  - substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego. Są to np., tlenki, alkohole, i węglowodany. Jon dodatni (zwany kationem) to jon, który oddał jakąś ilość elektronów. Kationami są zawsze metale.   Jon ujemny (zwany anionem) to jon, którzy przyjął jakąś ilość elektronów. Anionami są zawsze niemetale Jon jest to cząstka pierwiastka lub zbudowana z grupy pierwiastków posiadająca ładunek elektryczny dodatni lub ujemny. 2. Kation jest to jon który jest naładowany dodatnio, a więc brakuje mu elektronów. (3)Tworzą go wodór oraz metale aktywne poprzez odłączenie elektronu od atomu, np. kationem w HCl jest H+. 4. Anion jest to jon o ładunku elektrycznym ujemnym. Powstaje poprzez dołączenie do atomu elektronu. 5. Aniony tworzą niemetale, reszty kwasowe oraz grupa hydroksylowa. Anionem w HCl jest Cl-. pozdrawiam Ocena: 4.3 Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya Masa  m  substancji wydzielonej na elektrodzie jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu  I  płynącego przez elektrolit i do czasu  t  przepływu prądu, tj. do ładunku elektrycznego  Q , który przepłynął przez elektrolit.
 
m = k I t = k Q
gdzie  k  - równoważnik elektrochemiczny substancji   Drugie prawo elektrolizy Faradaya Równoważniki elektrochemiczne  k  pierwiastków są proporcjonalne do ich równoważników chemicznych. masa   jonów   wydzielonych na elektrodzie jest proporcjonalna do całkowitego ładunku, jaki przepłynął przez   elektrolit ;; 2) jony o wartościowości w (równej 1 lub 2, lub 3...) mają ładunek równy co do wartości bezwzględnej w-krotnej wielokrotności   ładunku elementarnego   (współczesne sformułowanie II prawa Faradaya). Elektroliza jest procesem wymuszonym, który przebiega w przewodniku elektrolitycznym, gdzie nośnikami ładunków elektrycznych są zarówno jony dodatnie (kationy) jak i ujemne (aniony). Ruch ładunków elektrycznych jest wymuszony poprzez podłączenie zewnętrznego źródła prądu stałego do elektrod zanurzonych w ciekłym przewodniku jonowym. Elektroliza jest procesem wymuszonym, który przebiega w przewodniku elektrolitycznym, gdzie nośnikami ładunków elektrycznych są zarówno jony dodatnie (kationy) jak i ujemne (aniony). Ruch ładunków elektrycznych jest wymuszony poprzez podłączenie zewnętrznego źródła prądu stałego do elektrod zanurzonych w ciekłym przewodniku jonowym.

(…)

… związków chemicznych, w tym kwasu trifluorooctowego, wodorotlenku sodu, potasu, chloranu sodu i chloranu potasu
produkcji gazów: wodoru, chloru i tlenu.
galwanizacji - pokrywanie cienką warstw
Amperomierz - przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. 
Waga analityczna to waga, która waży przedmioty z bardzo dużą dokładnością (zazwyczaj 0,1 mg). Znalazła ona zastosowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz