Termodynamika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termodynamika - strona 1 Termodynamika - strona 2

Fragment notatki:

Termodynamika - określa prawa przemian w układach makroskopowych np. temp., cisn., Cw
Układ - jest to obiekt „pewna część przyrody, której zachowanie się w rozważanym procesie nas interesuje”
Otoczenie - wszystko co znajduje się poza układem Parametry stanu - to wielkości fizyczne, których liczbowe wartości są charakterystyczne dla danego rozważanego układu. Każdorazowy stan układu to wynik procesów w nim zachodzących.
Reguła Gibbs'a - określa ogólne warunki równowag fazowych w układach jedno i wieloskładnikowych.
Z reguły faz wynika, że jeżeli układ jest zbudowany z jednego składnika s=1, to licza stopni swobody z = 3 - f Faza - część chomogoniczna układu dająca się odróżnić pod względem właściwości fizycznych, ograniczonych określonymi powierzchniami.
Przemiany zachodzące w układzie:
przemiana odwracalna - następuje w obu kierunkach bez zmiany w otoczeniu, ciśnienie po obu stronach jest takie samo przemiana nieodwracalna - zachodzi tylko w określonym kierunku Funkcja stanu - funkcja, której zmiana nie zależy od drogi a jedynie od stanu początkowego i końcowego. U = U2 - U1
Energia zewnętrzna - energia kinetyczna ruchu całego układu względem otoczenia, energia potencjalna układu w zewnętrznym polu sił zależy od wzajemnego położenia ciał.
Energia wewnętrzna - całkowity zapas jakiegoś ciała.
Reakcje zachodzące w układzie:
egzoenergetyczne - przebiegają z przekazywaniem energii z układu do otoczenia, mogą zachodzić samorzutnie, układ znajdujący się w minimum energii jest trwalszy.
endoenergetyczne - przebiegają z przekazywaniem energii z otoczenie do układu, proces wymuszony, reakcja będzie przebiegać tak długo jak długo do układu dostarcza się energię
reakcja egzotermiczna - przeprowadzona w warunkach izotermicznych, izobarycznych powoduje przekazanie energii na sposób ciągły z układu do otoczenia
reakcja endotermiczna - wymaga dopływu energii na sposób ciepła z otoczenia do układu Pierwsza zasada dynamiki - prawo stwierdzające, że w układzie izolowanym, który nie wymienia z otoczeniem ani energii w jakiejkolwiek postaci ani żadnej substancji, całkowita ilość energii pozostaje stała, mogą natomiast ulegać przemianie jedna w drugą różne formy energii.
Entalpia - jest równa sumie energii wewnętrznej i iloczynowi ciśnienia i objętości H =Ew + pV Prawo Hessa - ciepło reakcji mierzone mierzone w warunkach izotermiczno-izochorycznych jak i ciepło mierzone w warunkach izotermiczno-izobarycznych zależą tylko od stanu początkowego oraz od stanu końcowego, nie zależą natomiast od drogi na jakiej dana reakcja została przeprowadzona. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz