Reakcja endotermiczna

Kinetyka i równowaga chemiczna

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Makowski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

egzoermiczne, reakcje endotermiczne. Podwyższenie temperatury wrzenia. Obniżenie emperatury krzepnięcia....

Rozpuszczanie- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 994

Avogadro) E = ∆Hr + ∆Hs Ciepło rozpuszczania Ciepło solwatacji (hydratacji) E > ∆Hs - reakcja endotermiczna...

Trzecia zasada termodynamiki

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1519

, że samorzutne reakcje endotermiczne istnieją. Van't Hoff powinowactwo chemiczne reakcji izotermicznej określił...

Reakcje chemiczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Podstawy technologii chemicznej
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1526

przesunięcie się położenia równowagi w kierunku odpowiadającemu reakcjom endotermicznym; - podwyższenie...

Technologia chemiczna-pojęcie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 931

odpowiadającym reakcjom endotermicznym. Podwyższenie ciśnienia dla reakcji: N2 + 3H2 = 2 NH3 Spowoduje przebieg...

Konwersja- wyklad

 • Politechnika Wrocławska
 • Konwersja ciepła
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1540

; -mechaniczna/elektryczna-dynamo; -chemiczna/elektryczna-ogniwa paliwowe, baterie; -cieplna/chemiczna-reakcje...